TẶNG TEM XANH, ĐỒI QUÀ NHANH

 • Thời gian: Mỗi thứ 5 hàng tuần
 • Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA và Finelife 
 • Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim 
 • Thể lệ chương trình: 
 • Khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn từ 200.000 đồng và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 1 tem thưởng/ hóa đơn của khách hàng. 
 • Tối đa 2 tem thưởng/ khách hàng/ ngày  
 • Túi môi trường Co.opmart các loại bao gồm: 
 • Túi môi trường vải Canvas tặng cho khách hàng trong chương trình “Hành động hôm nay, màu xanh ngày mai” 
  Túi môi trường Co.opmart kích thước nhỏ đang được kinh doanh trong hệ thống 
 • Túi môi trường Co.opmart kích thước lớn đang được kinh doanh trong hệ thống   Tags: