Thả ga điểm thưởng - Đón Xuân sang
 
Thả ga điểm thưởng - Đón Xuân sang

Thời gian: vào các ngày thứ hai, ba, tư hàng hàng tuần (26, 27, 28/12/2016 và 02, 03, 04/01/2017)
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood và HTVCo.op
Thể lệ chương trình:
•  Đối với KH Thành viên: Cứ mỗi 30 điểm mua hàng được tặng 15 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 30.
VD: 59 điểm mua hàng được tặng 15 điểm thưởng.
•  Đối với KH VIP: Cứ mỗi 30 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 20. VD: 59 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng.
  Tags: