Tháng 10 yêu thương - quà tặng phái đẹp
 
Tháng 10 yêu thương - quà tặng phái đẹp
Thời gian: ngày 13/10 và 14/10
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) nhận ngay 01 phiếu mua hàng 30.000đ áp dụng mua hàng hóa mỹ phẩm.
•  Khách hàng có trị giá hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên nhận ngay 02 phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 phiếu mua hàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.
•  Phiếu có giá trị mua tất cả sản phẩm Hóa phẩm và mỹ phẩm (bao gồm cả các sản phẩm Hóa phẩm của Hàng Nhãn riêng) trong khu tự chọn tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra.
•  Thời hạn sử dụng phiếu: đến hết ngày 14/11/2018
  Tags: