Thẻ Đồng thương hiệu, thêm triệu niềm vui
 
Thẻ Đồng thương hiệu, thêm triệu niềm vui
Thời gian: Từ ngày 05/11 - 20/11/2016
Ưu đãi dành cho chủ thẻ Co.opmart - BIDV hiện tại:
•  Hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng mua sắm tại siêu thị và thanh toán bằng thẻ Đồng thương hiệu Co.opmart - BIDV qua POS của BIDV. Với mỗi giao dịch từ 500.000đ trở lên, khách hàng được hoàn tiền 50.000đ.
•  Mỗi khách hàng được hoàn tiến tối đa 100.000đ trong thời gian khuyến mãi.
Ưu đãi dành cho chủ thẻ phát hành mới:
•  Miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu.
•  Hoàn tiền tối đa 02 lần cho khách hàng phát hành mới thẻ Đồng thương hiệu Co.opmart - BIDV lần đầu và phát sinh giao dịch mua hàng tại siêu thị trong thời gian diễn ra chương trình cụ thể: mỗi giao dịch hợp lệ có giá trị từ 500.000đ trở lên sẽ được hoàn tiền 50.000đ với giao dịch đầu tiên và hoàn tiền 100.000đ với giao dịch thứ 2.
•  Giao dịch hợp lệ là các giao dịch mua sắm trong khu tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Co.opFood qua POS của BIDV. Ngân sách của chương trình có giới hạn, việc trả thưởng dựa trên thứ tự thời gian của các giao dịch hợp lệ được hệ thống ghi nhận.
Danh sách khách hàng được hoàn tiền sẽ đăng trên website của ngân hàng BIDV: http://bidv.com.vn sau 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình. Và trong vòng 7 ngày sau khi có danh sách chính thức, ngân hàng sẽ hoàn tiền vào tài khoản.
  Tags: