Thứ 5 - Sẵn sàng săn phiếu - Mua sắm thả ga
Thời gian: ngày 24/10 và 31/10/2019
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.op Xtra
Dành khách hàng có thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (Không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 Phiếu mua hàng 30.000đ; Hóa đơn từ 1.000.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng 30.000đ. Trong đó:
  - Ngày 24/10/2019: Khách hàng đạt đủ điều kiện hóa đơn sẽ được tặng phiếu mua hàng áp dụng mua Thực phẩm tươi sống (Phiếu mua hàng chỉ dùng để mua các sản phẩm Thực phẩm tươi sống trong khu tự chọn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTV Co.op và Cửa hàng Bến Thành (bao gồm các sản phẩm TPTS của Hàng nhãn riêng)
  - Ngày 31/10/2019: Khách hàng đạt đủ điều kiện hóa đơn sẽ được tặng phiếu mua hàng áp dụng mua Hóa phẩm (Phiếu mua hàng chỉ dùng để mua các sản phẩm Hóa phẩm trong khu tự chọn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTV Co.op và Cửa hàng Bến Thành (bao gồm các sản phẩm Hóa phẩm của Hàng nhãn riêng)
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu/ ngày
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: