Thứ ba cơn lốc điểm thưởng
 
Thứ ba cơn lốc điểm thưởng

Thời gian: thứ 3 hằng tuần, ngày 29/10, 5/11, 12/11
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op.
Dành cho khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
Ưu đãi 1:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
Đối với KH thẻ Bạc: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 5 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
VD: 29 điểm mua hàng được tặng 5 điểm thưởng
Đối với KH thẻ Vàng/ Bạch Kim: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
VD: 29 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
Ưu đãi 2:
•  Vào ngày thứ 3, khách hàng ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim có hóa đơn mua sắm trong ngày thứ 3 đó từ 150.000đ trở lên và có kèm theo hóa đơn mua hàng Siêu ưu đãi bất kỳ mua sắm từ 24/10 - 10/11/2019 đến quầy DVKH sẽ được tặng 50 điểm thưởng. Mỗi khách hàng được tặng tối đa 50 điểm thưởng/ngày.
•  Điểm thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc chương trình (sau ngày 13/11/2019)
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
Đặc biệt, Khách hàng thỏa điều kiện được nhận song song ưu đãi 1 và ưu đãi 2.
  Tags: