Thứ ba thả ga điểm thưởng
 
Thứ ba thả ga điểm thưởng
Thời gian: Thứ ba hàng tuần vào các ngày 06, 13 & 20/11/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, HTVCo.op
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu:
  - Đối với khách hàng thẻ Bạc/ Vàng: Cứ mỗi 40 điểm mua hàng được tặng 40 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 40. Tối đa 200 điểm thưởng/ mã thẻ/ ngày.
VD: 79 điểm mua hàng được tặng 40 điểm thưởng
  - Đối với khách hàng thẻ Bạch Kim: Cứ mỗi 40 điểm mua hàng được tặng 80 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 40. Tối đa 800 điểm thưởng/ mã thẻ/ ngày
VD: 79 điểm mua hàng được tặng 80 điểm thưởng
•  Điểm thưởng tính trên từng hóa đơn riêng lẻ.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: