Thứ ba thả ga tích điểm
 
Thứ ba thả ga tích điểm
Thời gian: ngày 06/3 và 13/3/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile
Đối tượng: khách hàng Bạc/Vàng/Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ Bạc/Vàng/Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
•  Đối với khách hàng ở cấp độ Bạc: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 5 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
VD: 29 điểm mua hàng được tặng 5 điểm thưởng
•  Đối với khách hàng ở cấp độ Vàng: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
VD: 29 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng
•  Đối với khách hàng ở cấp độ Bạch Kim: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 15 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
VD: 29 điểm mua hàng được tặng 15 điểm thưởng
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Thể lệ chi tiết xem tại siêu thị.

  Tags: