Tích điểm liền tay - Đổi ngay ưu đãi
 
Tích điểm liền tay - Đổi ngay ưu đãi
Thời gian:
- Từ 06 - 09/11: Thực phẩm công nghệ
- Từ 13 - 16/11: Hóa phẩm
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng Thành viên/VIP
Mua sản phẩm chỉ với giá 0 đồng - Với 200 điểm đổi ngay những sản phẩm hấp dẫn:
Từ 06/11 - 09/11:
Từ 13 - 16/11:
•  Chi tiết chương trình liên hệ quầy Dịch vụ khách hàng của siêu thị
•  Số lượng sản phẩm có hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết sản phẩm.
  Tags: