Tích hóa đơn - Nhận ưu đãi kép
 
Tích hóa đơn - Nhận ưu đãi kép

Thời gian:
- Tích lũy hóa đơn nhận Phiếu giảm giá 30.000đ và Phiếu giảm giá Tết 50.000đ: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 08/01/2017
- Sử dụng Phiếu giảm giá 30.000đ và 50.000đ: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 27/01/2017
- Sử dụng Phiếu giảm giá Tết 50.000đ (các phiếu 50.000đ có đóng mộc Phiếu Tết - áp dụng cho hóa đơn 500.000đ): từ ngày 09/01 đến ngày 27/01/2017
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Phần quà 1: 01 Phiếu giảm giá 120.000đ + 01 Phiếu giảm giá Tết 50.000đ dành tặng khách hàng mua sắm trong khu tự chọn có hóa đơn từ 3.500.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 3.500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại, Phiếu giảm giá).
•  Phần quà 2: 01 Phiếu giảm giá 200.000đ + 02 Phiếu giảm giá Tết 50.000đ dành tặng khách hàng mua sắm trong khu tự chọn có hóa đơn từ 5.500.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 5.500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại Phiếu giảm giá).
•  Mỗi khách hàng nhận tối đa 01 phần quà trong suốt chương trình.
•  Hóa đơn tích lũy hợp lệ trong chương trình phải có giá trị thanh toán tối thiểu là 400.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại Phiếu giảm giá). Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) sao cho tổng giá trị các hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên để các hóa đơn đó hợp lệ tham gia chương trình.
•  Tất cả hóa đơn tích lũy phải có cùng mã thẻ khách hàng và cùng siêu thị để tham gia chương trình trong 1 lần.
•  Phiếu giảm giá Tết 50.000đ có đóng mộc "Phiếu Tết - áp dụng cho hóa đơn 500.000đ" chỉ được sử dụng trong thời gian từ ngày 09/1 đến ngày 27/01/2017, áp dụng cho khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại, Phiếu giảm giá).
•  Mỗi Phiếu giảm giá Tết 50.000đ chỉ được áp dụng với một hóa đơn 500.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại, Phiếu giảm giá). Để sử dụng 02 Phiếu giảm giá Tết 50.000đ phải áp dụng với hóa đơn 1.000.000đ ...
•  Các Phiếu giảm giá khác không đóng mộc quy định điều kiện hóa đơn được áp dụng cho hóa đơn bất kỳ trong khu tự chọn và có thời gian sử dụng từ ngày 26/01/2016 đến ngày 27/01/2017.
•  Đối với KH đăng ký mới chương trình KHTT, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
•  Phiếu giảm giá không được dùng tích lũy điểm chương trình KHTT và không được tính vào giá trị hóa đơn để tham gia chương trình khuyến mãi khác.
  Tags: