Tích lũy siêu dễ - rinh quà siêu to
Ưu đãi dành riêng cho khách hàng Đồng/ Bạc/Vàng/Bạch Kim.
Thời gian và địa điểm thực hiện:
•  Mua sắm tích lũy: thời gian từ 16/12 – 31/12/2021. Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính cùng mã thẻ tại Co.opFood (nếu có) và một siêu thị Co.opmart/ Co.opmart SCA/ Co.opXtra/ Finelife. Không áp dụng cộng dồn hóa đơn của các siêu thị Co.opmart/ Co.opmart SCA/ Co.opXtra/ Finelife khác nhau.
•  Đổi ưu đãi: đến hết ngày 05/01/2022, khách hàng mang các hóa đơn chính đến quầy Dịch vụ khách hàng tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA, Finelife đã mua sắm tích lũy để đổi quà.
•  Thời hạn sử dụng của các Phiếu mua hàng trong gói ưu đãi: đến hết 31/01/2022.
Các gói ưu đãi:
•  Gói Ưu đãi với tổng giá trị ưu đãi 130.000đ dành cho khách hàng có mua sắm tích lũy từ 3 triệu trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và sản phẩm bia) với ưu đãi bao gồm:
- 01 Phiếu mua hàng giỏ quà Tết trị giá 30.000đ.
- 01 Phiếu mua hàng trị giá 50.000đ áp dụng mua tất cả sản phẩm trong khu tự chọn.
- 01 Phiếu mua hàng trị giá 50.000đ áp dụng mua đồ dùng, may mặc và hóa mỹ phẩm.
•  Gói Ưu đãi siêu to với tổng giá trị ưu đãi 250.000đ dành cho khách hàng có mua sắm tích lũy từ 5 triệu trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và sản phẩm bia) với ưu đãi bao gồm:
- 01 Phiếu mua hàng giỏ quà Tết trị giá 50.000đ.
- 02 Phiếu mua hàng trị giá 50.000đ áp dụng mua tất cả sản phẩm trong khu tự chọn.
- 02 Phiếu mua hàng trị giá 50.000đ áp dụng mua đồ dùng, may mặc và hóa mỹ phẩm.
•  Lưu ý:
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 1 gói ưu đãi/ chương trình.
- Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: