Tiết kiệm tối đa – Mua deal 0 đồng
Thời gian:
- Đợt 1: 17,18,19/12/2021
- Đợt 2: 31/12/2021 đến 02/01/2022
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 300.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua các sản phẩm thuộc ngành hàng TPCN, HP,HNR (nhóm TP) với hình thức mua 1 tặng 1 (hóa đơn 600.000đ được mua 02 tặng 2, 900.000đ được mua 03 tặng 3 ….).
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được tham gia chương trình.
•  Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm, vẫn được tham gia tích điểm chương trình Khách hàng Thành viên nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
•  Chi tiết sản phẩm
  Tags: