Trải nghiệm cùng Saigon Co.op nhận quà đậm chất
 
Trải nghiệm cùng Saigon Co.op nhận quà đậm chất

Thời gian tích lũy hóa đơn: từ ngày 12/4 đến 09/5/2018
Thời gian đổi quà tặng: từ ngày 24/4 đến trước 21h ngày 12/5/2018
Khách hàng liên hệ đổi quà tại Co.opmart/Co.opXtra khu vực TP.HCM
Địa điểm: Hệ thống siêu thị khu vực TP.HCM gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim có hóa đơn mua sắm tích lũy cộng gộp tại ít nhất 03 siêu thị trong số 06 siêu thị sau: Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op từ 4.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 đồng hồ gỗ treo tường giá trị.
•  Khách hàng nhận tối đa 01 phần quà/ suốt chương trình.
•  Các hóa đơn tích lũy có thời gian thanh toán từ 12/4 đến 09/5/2018 được cộng gộp ít nhất tại 03 siêu thị trong số 06 siêu thị sau: Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op
•  Các hóa đơn tích lũy phải được mua cùng 01 mã thẻ khách hàng.
•  Các hóa đơn tham gia chương trình khuyến mãi khác vẫn được tham gia chương trình "Trải nghiệm Saigon Co.op - Nhận quà đậm chất" và ngược lại.
•  Chi tiết thể lệ xem tại siêu thị.
  Tags: