Ưu đãi kép đón mừng năm mới
Thời gian: ngày 13 & 14/12
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, và Co.opXtra
Dành khách hàng có thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch kim có hóa đơn trong khu tự chọn từ 400.000đ trở lên và có tham gia mua hàng Siêu ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình được tặng 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ dùng để mua thực phẩm (áp dụng Thực phẩm công nghệ và Thực phẩm tươi sống).
•  Mỗi hóa đơn 400.000đ trong khu tự chọn đính kèm hóa đơn mua 01 sản phẩm Siêu ưu đãi được nhận 01 Phiếu mua hàng. Hóa đơn 800.000đ đính kèm hóa đơn mua 02 sản phẩm Siêu ưu đãi được nhận 02 Phiếu.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 Phiếu mua hàng/ ngày.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn khu tự chọn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.
•  Khách hàng vui lòng mang hóa đơn trong khu tự chọn và hóa đơn mua siêu đãi khi nhận Phiếu mua hàng.
  Tags: