Ưu đãi kép đón Tết đoàn viên
 
Ưu đãi kép đón Tết đoàn viên
Thời gian: ngày 21 và 22/9/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim có tham gia mua hàng Siêu ưu đãi Đồ dùng/ May mặc trong thời gian diễn ra chương trình được tặng 01 phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống trị giá 30.000đ.
•  Mỗi hóa đơn mua 01 sản phẩm Siêu ưu đãi Đồ dùng/ May mặc nhận được 01 Phiếu mua hàng, hóa đơn mua 02 sản phẩm Siêu ưu đãi Đồ dùng/ May mặc nhận được 02 Phiếu mua hàng.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 Phiếu mua hàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn Siêu ưu đãi trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng để nhận Phiếu mua hàng.
  Tags: