Ưu đãi ngập tràn - Rộn ràng sinh nhật
 
Ưu đãi ngập tràn - Rộn ràng sinh nhật
Thời gian: ngày 08/04 và 09/04/2017
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thân thiết/Thành viên/VIP mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 01 phần quà là Phiếu mua hàng 30.000đ theo từng mức giá trị hóa đơn như sau:
Hóa đơn từ 500.000đ trở lên tặng 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ
Hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên tặng 02 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 Phiếu mua hàng trong suốt chương trình.
•  Đối với Khách hàng thân thiết/Thành viên/VIP có thẻ Công đoàn viên, sẽ được tặng thêm 1 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ theo từng mức giá trị hóa đơn như sau:
Hóa đơn từ 500.000đ trở lên tặng thêm 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ
Hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên tặng thêm 02 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ
•  Mỗi khách hàng có thẻ Công đoàn viên sẽ được nhận tối đa 04 Phiếu mua hàng trong suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
•  Vui lòng xem thêm chi tiết chương trình tại siêu thị.
  Tags: