Ưu đãi thành viên - Thêm ngàn điểm thưởng
 
Ưu đãi thành viên - Thêm ngàn điểm thưởng
Thời gian: Từ ngày 08/04 đến ngày 02/05/2017
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opfood, Co.opsmile và HTV Co.op
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thành viên/VIP khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm và nhãn hàng bên dưới sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.
•  Việc xét Điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Điểm thưởng được quy đổi dựa trên tổng giá trị mua hàng của các sản phẩm có cùng nhãn hàng và cùng quy cách (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại hoặc Phiếu giảm giá). Không tính phần tổng giá trị mua hàng không làm tròn thành 10.000đ.
•  Vui lòng xem thêm chi tiết chương trình tại siêu thị.
•  Quý khách hàng có thể xem chi tiết các sản phẩm tại đây:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Tây nguyên
  Tags: