Ưu đãi thành viên - Thêm ngàn điểm thưởng
 
Ưu đãi thành viên - Thêm ngàn điểm thưởng

Tặng thêm điểm thưởng cho Thành Viên/VIP khi mua các sản phẩm của các nhãn hàng sau:
từ ngày 4/11 đến 26/11/2017

Khách hàng Thành viên/VIP khi mua hàng trong khu tự chọn trong đó có mua bất kỳ sản phẩm bên dưới sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.


  Tags: