Ưu đãi thành viên - Thêm ngàn điểm thưởng
Thời gian: từ ngày 14/01 đến 27/01/2021
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA và Finelife
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm và nhãn hàng tham gia chương trình sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.
•  Điểm thưởng được quy đổi dựa trên Tổng giá trị mua hàng của các sản phẩm có cùng nhãn hàng và cùng quy cách (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại). Không tính phần tổng giá trị mua hàng không làm tròn thành 10.000đ.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Xem thêm chi tiết tại siêu thị.
  Tags: