Ưu đãi x2 theo bước đến trường
 
Ưu đãi x2 theo bước đến trường
Thời gian: ngày 14, 15 & 16/7/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: KHTT/TV/VIP tham gia mua hàng siêu ưu đãi
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm siêu ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm, 1.200.000đ được mua 03 sản phẩm,...).
•  Khách hàng có bất kỳ hóa đơn mua hàng Siêu ưu đãi trong thời gian 14-16/7 sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng 30.000đ dùng để tham gia Lễ hội mua sắm mùa tựu trường.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 Phiếu mua hàng 30.000đ/ suốt chương trình.
•  Phiếu mua hàng 30.000đ chỉ dùng để giảm giá các sản phẩm của "Lễ hội mua sắm mùa tựu trường" từ 17/7 – 23/7/2017.
•  Hóa đơn hợp lệ để nhận Phiếu mua hàng 30.000đ phải là hóa đơn mua hàng Siêu ưu đãi trong ngày, không áp dụng cho hóa đơn mua hàng bình thường có in thêm phần đuôi Siêu ưu đãi.
•  Không giải quyết các trường hợp khách hàng làm mất hóa đơn, hoặc dùng hóa đơn in lại. Trừ trường hợp hóa đơn in lại có chữ ký xác nhận của Thu ngân.
•  Chi tiết xem tại Siêu thị.
  Tags: