In Trang
20 năm Hàng Việt - Nhận ngay quà tặng
Thời gian tích luỹ hoá đơn: từ ngày 02/10 đến ngày 20/10/2017
Thời gian đổi quà: trước 21h00 ngày 24/10/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: Khách hàng thân thiết/Thành viên/VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 2.300.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 2.300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) của cùng 1 mã thẻ khách hàng tại cùng 1 siêu thị sẽ nhận được ngay 1 giỏ quà tặng bao gồm các sản phẩm hàng Việt thiết thực trong cuộc sống.
•  Khách hàng được nhận tối đa 1 phần quà/trong suốt chương trình.
•  Mỗi hoá đơn tích luỹ trong chương trình phải có giá trị thanh toán tối thiểu là 400.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại).
•  Các quy định về hoá đơn hợp lệ tham gia chương trình, khách hàng xem chi tiết thể lệ tại siêu thị.
Thời gian: Thứ 6 (20/10/2017)
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  20 khách hàng may mắn đang thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ được hệ thống xổ số tự động lựa chọn ngẫu nhiên để tặng 1 giỏ quà hàng Việt bao gồm nhu yếu phẩm thiết thực.
•  CBNV Saigon Co.op, nhân viên tiếp thị của NCC không được tham gia chương trình.
•  Chi tiết chương trình vui lòng liên hệ siêu thị.