In Trang
Đồng hành hàng Việt - Đón ưu đãi kép
Thời gian: ngày 26/8 và 27/8/2017
Ưu đãi 1: Nhân đôi điểm thưởng
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được nhân đôi số điểm. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
VD: 51 điểm mua hàng được tặng 51 điểm thưởng
•  Không áp dụng cho trường hợp cộng dồn hóa đơn.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng Thành viên/VIP nhận tối đa 100 điểm thưởng/ hóa đơn.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng trong vòng 3-5 ngày sau khi kết thúc chương trình.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng.
Ưu đãi 2: với hoá đơn 400.000đ Mua 1 Tặng 1
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) trong đó có mua ít nhất 01 sản phẩm tham gia chương trình (theo danh sách bên dưới) sẽ được tặng ngay 01 sản phẩm cùng loại.
•  Hóa đơn từ 800.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) trong đó có mua 02 sản phẩm tham gia chương trình sẽ được tặng 02 sản phẩm cùng loại.
•  Mỗi khách hàng chỉ được tặng tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính trong ngày của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được tham gia chương trình.
* Chi tiết thể lệ, xem thêm tại siêu thị.