In Trang
Quà tặng yêu thương
Thời gian: ngày 06/3 và 07/3/2021
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng 30.000đ; hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên được tặng 2 phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu mua hàng trong suốt chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.