In Trang
Sinh nhật rộn rã quà cực đã

Thời gian: ngày 12/4 và 13/4/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) sẽ được rút thăm trúng ngay 01 phần quà hấp dẫn theo cơ cấu của chương trình.
•  Khách hàng có trị giá hóa đơn từ 800.000đ trở lên sẽ trúng ngay 02 phần quà hấp dẫn.
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi siêu thị có 22 phần quà giá trị 500.000đ tặng ngay cho 22 khách hàng may mắn.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình tối đa 02 lần/ ngày. Mỗi lần nhận tối đa 02 phần quà.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.