Các hoạt động của Saigon Co.op chào mừng Ngày Quốc tế HTX 2013
Hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Hợp tác xã 06/07/2013 với thông điệp Hợp tác xã vững bước tiến phong trong thời kỳ khủng hoảng,  Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực mang tính cộng đồng cao. Đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nội bộ, đồng thời phân công tổ chức thiết kế treo băng rôn, phát thanh trên hệ thống 63 siêu thị Co.opmart về thông điệp Ngày Quốc tế HTX 2013 đến rộng rãi hàng triệu lượt khách hàng tham gia mua sắm tại siêu thị.

Là một tổ chức Hợp tác xã điển hình cùa Thành phố, Saigon Co.op đã và đang từng bước khẳng định vị thế  của mô hình HTX phát triển bền vững, tối ưu hóa lợi ích cộng đồng, quyết tâm vượt khủng hoảng. Tính đến tháng 7 năm 2013, Saigon Co.op đã phát triển thành công trên 277 điểm bán hàng bình ổn gồm 63 Co.opmart, 61 Co.op Food và 153 cửa hàng Co.op, kế hoạch đến cuối năm sẽ nâng lên tổng cộng hơn 300 điểm bán, tạo thế chủ động về mạng lưới phân phối phục vụ công tác bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng  tổ chức thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá hàng ngàn các sản phẩm  nhu yếu phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày cho người tiêu dùng từ 24/06 đến 14/07/13 và ngày 04/07/13 Công đoàn Saigon Co.op cũng vận động hàng trăm lượt CBCNV tham gia hiến máu cứu người, thiết thực chào mừng ngày Quốc tế HTX năm nay.


Ảnh: Tuấn Linh


  Tags: