Thông tin tuyển dụng
 
Thông tin tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí Yêu cầu Nơi làm việc
1. Giám đốc – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45.
– Ngoại ngữ, Vi tính: B. Am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Lao động,...
– Là người đứng đầu siêu thị, làm gương và chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt hoạt động của siêu thị với Ban Tổng Giám đốc và khách hàng.
– Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu (doanh số, tỷ lệ lãi, chi phí, lao động, vòng xoay vốn, hao hụt,...) và hằng tháng giao kế hoạch cho các bộ phận phòng ban thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.
– Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí hoạt động, lao động, tiền lương hàng năm.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đánh giá CBNV của đơn vị theo phân cấp.
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan. Có khả năng tổ chức, điều hành đơn vị qui mô 150 nhân sự trở lên. Nhạy bén, quyết đoán trong kinh doanh.
CO.OPMART HỒNG NGỰ
CO.OPMART NAM ĐỊNH
CO.OPMART CAI LẬY
CO.OPMART TÂN THÀNH
CO.OPMART HÀ TIÊN
CO.OPMART CHƯ SÊ
CO.OPMART KON TUM
CO.OPMART TÂN CHÂU
2. Phó Giám đốc – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45. Ngoại ngữ, vi tính: trình độ B
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động kinh doanh của ngành hàng phụ trách
– Hướng dẫn, phân công giám sát thái độ lao động, theo dõi năng suất lao động hiệu quả lao động.
– Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hỗ trợ Ban điều hành các tổ ngành hàng trực tiếp quản lý kiểm soát tốt tình hình hàng hóa, hạn chế tối đa tình trạng đứt hàng, kiểm soát tốt tỉ lệ hao hụt.
– Nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và thị trường để có giải pháp kinh doanh phù hợp
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan.
– Năng động, khả năng chịu áp lực công việc cao, nhạy bén trong kinh doanh.
* Chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Nam Định,Kon Tum.
3. Kế toán trưởng – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán, đã học qua khóa Kế toán trưởng.
– Tuổi từ 30 đến 45. Có kinh nghiệm kế toán trưởng hoặc 03 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và kế toán trưởng Liên Hiệp về việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. kịp thời báo cấp cho Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Liên Hiệp về những chỉ đạo của Giám đốc đơn vị không đúng nguyên tắc, không đúng quy định trong quản lý tài chính.
– Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động tài chính kế toán.
– Tổ chức quản lý công nợ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng an toàn theo quy định của nhà nước và Liên Hiệp.
– Theo dõi việc quản lý và hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, bao bì,… của đơn vị theo đúng qui định của Liên Hiệp và cơ quan thuế.
– Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận khác có liên quan về công tác quản lý tiền, hàng thanh toán các khoản chi phí, Hóa đơn tài chính, phiếu quà tặng, phiếu chiết khấu thương mại,...
– Trung thực, cẩn thận, chính xác.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Kon Tum, Chư Sê, Tân Châu
4. Phó giám đốc Phòng Đầu tư phụ trách mảng Đầu tư – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45.
– Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có kinh nghiệm quản lý 03 năm trở lên hoặc công tác trong lĩnh vực tương đương từ 03 năm trở lên.
– Tham mưu, đề xuất các phương án tài chính cho các mô hình đầu tư mới, đánh giá tính khả thi của các mô hình đầu tư mới.
– Đề xuất và hoạch định chiến lược đầu tư từng giai đoạn để tham mưu cho Giám đốc và Ban Tổng Giám Đốc.
– Chỉ đạo, giám sát và điều hành tổ đầu tư thực hiện công tác tính toán điều kiện, phương thức, kết quả thẩm định chi tiết và xác định giá trị đầu tư.
– Tham mưu cho Giám đốc các phương án điều chỉnh thích hợp các dự án đầu tư sau khi đưa vào hoạt động.
– Am hiểu môi trường văn hóa và tình hình kinh doanh của Liên hiệp
– Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, phân công công việc, giải quyết vấn đề.
– Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
– Có khả năng chịu áp công việc lực cao
VĂN PHÒNG CHÍNH
(Quận 1 - TPHCM)
5. Phó Giám đốc Đào tạo - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Luật/QTNL
- Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
- Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên.
- Xác định nhu cầu đào tạo hệ thống Liên hiệp.
- Đề xuất kế hoạch đào tạo toàn hệ thống Liên hiệp.
- Chịu trách nhiệm chính xây dựng chính sách, quy trình đào tạo; xây dựng và cập nhật bộ tiêu chuẩn đào tạo theo chức danh công việc.
- Đề xuất kế hoạch và chương trình đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
- Triển khai đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
- Nắm vững chính sách, pháp luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan đến NLĐ
- Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực. Am hiểu tâm lý nhân viên
- Am hiểu môi trường văn hóa và tình hình kinh doanh của Liên hiệp
- Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, phân công công việc, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
- Có khả năng chịu áp công việc lực cao
6. Phó Giám đốc Phòng Quản lý không gian mua sắm phụ trách kinh doanh cho thuê mặt bằng - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD hoặc Kinh tế.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
- Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
- Phối hợp trong việc thiết kế quy hoạch khu cho thuê.
- Xây dựng mục tiêu và cách thức thực hiện khảo sát thị trường.
- Xem xét và chọn lọc nguồn, đối tượng khách hàng mục tiêu nhằm khai thác việc kinh doanh cho thuê mặt bằng
- Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và quảng cáo của khu cho thuê các đơn vị
- Xây dựng các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu
- Đề xuất các chính sách giá thuê thu hút khách hàng
- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực kinh doanh, quản lý khu cho thuê và tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý.
- Am hiểu về kinh doanh siêu thị bán lẻ và trung tâm thương mại
- Hiểu cơ bản về pháp lý, hợp đồng, tài chính
- Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
- Có khả năng chịu áp công việc lực cao
7. Phó Giám đốc Phòng Marketing phụ trách mảng Dịch vụ khách hàng - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngành Kinh tế, Marketing.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
- Xây dựng và duy trì một lực lượng đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả trong nhóm dịch vụ khách hàng.
- Xây dựng và đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và đoàn kết trong toàn nhóm.
- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng; phân tích đánh giá nguyên nhân, đề xuất cải tiến, hành động khắc phục phòng ngừa. Tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng
- Tổ chức phân tích dữ liệu khách hàng phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng các chương trình khuyến mãi.
- Đề xuất kế hoạch cải tiến chương trình thẻ khách hàng thân thiết; chương trình dành cho xã viên; phát triển các dịch vụ tiện ích mới dành cho khách hàng; công tác chăm sóc khách hàng hằng năm trình Giám đốc marketing xem xét và đề xuất Ban Tổng giám đốc thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách được duyệt.
- Phân tích đánh giá, đề xuất cải tiến các dịch vụ hiện có.
- Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát phần ngân sách trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
- Có kinh nghiệp quản lý 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, 3 năm trở lên ở vị trí Tổ trưởng đã kinh qua các công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng.
- Am hiểu các văn bản pháp luật về lĩnh vực marketing, dịch vụ khách hàng.
- Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thương lượng đàm phán, phân tích, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
- Tư duy logic, năng động, sáng tạo, nhạy bén, khả năng quản lý tốt. Có thể đi công tác.
8. Phó Giám đốc Tài chính phụ trách mảng ngân sách và kiểm soát hiệu quả kinh doanh - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán
- Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát,Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
- Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.
- Đưa ra các dự báo, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Liên hiệp và các đơn vị.
- Xây dựng các quy chế điều hành (liên quan đến hoạt động tài chính), quy chế quản lý tài chính, các quy trình kiểm soát có liên quan.
- Trực tiếp quản lý, kiểm tra và hỗ trợ công tác hướng dẫn, kiểm soát đơn vị thực hiện đúng theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.
- Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính/kế toán.
- Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
- Có khả năng chịu áp công việc lực cao
9. Nhân viên Tuyển dụng - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Kinh tế lao động & Quản lý nguồn nhân lực/ Quản trị nhân sự. Tuổi từ 22 - 35. Ngoại ngữ ; Vi tính: bằng B.
- Nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ xin việc.
- Lập kế hoạch tuyển dụng cho dự án được phân công
- Thống kê, phân loại và thông báo kết quả tuyển dụng
- Lập kế hoạch nhận việc cho nhân viên mới. theo dõi và tổng hợp kết quả đánh giá tình hình thực tập, học việc để bố trí về đơn vị mới
- Soạn thảo các văn bản biểu mẫu thông báo hướng dẫn liên quan đến tuyển dụng.
- Tham gia xây dựng các nội dung phỏngvấn, bộ đề thi tuyển cho các chức danh.
- Lập các báo cáo theo quy định và thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Có kinh nghiệm tuyển dụng. Có thể đi công tác. Ưu tiên nam.
10. Nhân viên Tài chính - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Theo dõi, phân tích các số liệu tài chính, kế toán; lập các báo cáo phân tích tài chính; theo dõi, kiểm soát việc sử dụng ngân sách, tình hình đầu tư, bổ sung ngân sách của các đơn vị đang phụ trách
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở các vị tri liên quan.
- Am hiểu kế toán doanh nghiệp, phân tích dự án và tình hình tài chính doanh nghiệp. Hoạch định nguồn vốn đầu tư
11. Nhân viên Quy hoạch Phát triển Vùng - Tôt nghiệp Đại học kinh tế kinh tế/luật/xây dựng/tài chính. Ưu tiên nam. Tuổi từ 25 đến 35
- Ngoại ngữ: nói, viết tiếng Anh tốt.
- Cập nhật tình hình, thông tin thị trường: Mức độ phát triển thị trường; Quy hoạch chính sách thương mại dịch vụ của từng địa phương; tình hình đối thủ cạnh tranh.
- Phát triển và cập nhật chiến lược/ kế hoạch phát triển từng khu vực.
- Tìm kiếm xác định dự án tiềm năng. Theo dõi, giám sát triển khai chiến lược
- Phối hợp cùng tổ đầu tư và các bộ phận, phòng ban liên quan xây dựng các bài toán tiền khả thi, khả thi.
- Cập nhật văn bản pháp quy và hoàn tất thủ tục pháp lý đầu tư, pháp lý hoặc hợp đồng thuê mướn địa điểm, thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật để thực hiện các thủ tục đầu tư khi có quyết định đầu tư nội bộ.
- Am hiểu thị trường bán lẻ, kỹ năng giao tiếp, lập báo cáo, có năng lực đàm phán. Khả năng làm việc độc lập.
- Lập kế hoạch, dự trù ngân sách cho hoạt động và chỉ tiêu phát triển mạng lưới cho khu vực, vùng và toàn hệ thống theo định hướng kế hoạch tổng thể hàng năm của SGC.
- Có kinh nghiệm tiếp xúc với các Sở - Ban - Ngành liên quan. Có thể đi công tác xa
12. Nhân viên Quy hoạch mặt bằng - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc dân dụng, Qui hoạch công trình, Mỹ thuật công nghiệp. Tuổi từ 24 đế 35. Ưu tiên nam
- Ngoại ngữ: bằng B; Vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, 3Dmax,Photoshop, CoreIDraw
- Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty thiết kế Trung tâm thương mại
- Lập bản vẽ quy hoạch mặt bằng, ghi nhận các vấn đề phát sinh cần cải tiến
- Hướng dẫn thiết kế theo Concept khu cho thuê, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
- Giám sát trực tiếp việc thi công, đề xuất điều chỉnh phương án thi công
- Kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo. Có thể đi công tác.
13. Nhân viên Nghiên cứu Thị trường - Điều tra Khảo sát - Tốt nghiệp: Đại học kinh tế, ưu tiên chuyên ngành Marketing, toán thống kê, kinh tế phát triển.
- Ưu tiên nam. Tuổi từ 25 đến 35. Ngoại ngữ: nói viết tiếng Anh tốt.
- Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường, dự báo tiềm năng doanh thu từ thị trường, thói quen tiêu dùng
- Am hiểu thị trường bán lẻ, kỹ năng phân tích, báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm, có thể đi công tác xa.
- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực khảo sát, nghiên cứu.
- Làm việc tại các địa phương, đối tác nghiên cứu thị trường khác nhằm thu thập thông tin thứ cấp.
- Thu thập, xử lý và phân tích thông tin đối thủ cạnh tranh, thị trường, tham mưu chiến lược kinh doanh và quy mô đầu tư.
14. Nhân viên Kiểm toán Nội bộ - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng
- Tuổi từ 23 đến 30. Ngoại ngữ: B; Vi tính: A, giỏi Excel. Có thể đi công tác
- Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ.
- Kiểm tra sự tuân thủ luật phát, chính sách, chế độ tài chính, kế toán.
- Thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán, các báo cáo liên quan.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm (về công tác Kế toán - Kiểm toán)
- Có phẩm chất trung thực, cẩn trọng, không định kiến, có tinh thần trách nhiệm và tính bảo mật cao
- Khả năng nắm bắt, nhanh chóng nhận diện chi tiết vấn đề
- Khả năng quan sát, đối chiếu và phân tích dữ liệu và số liệu
- Có khả năng tác nghiệp độc lập, khách quan; không bị tác động, chi phối khi ra báo cáo và đánh giá
- Am hiểu về Tài chính - kế toán - thuế - pháp lý - CNTT và 1 số lĩnh vực liên quan khác
15. Nhân viên Concept - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
- Tuổi từ 24 đến 35. Ngoại ngữ, Vi tính: B
- Tham gia đóng góp ý tưởng cho kế hoạch năm về mặt cập nhật và cải tiến Concept.
- Tham gia kiểm tra việc tuân thủ sổ tay Concept Co.opmart của các đơn vị.
- Phối hợp các bộ phận liên quan đề xuất cập nhật bộ Concept, thực hiện tổng hợp nội dung Concept của các bộ phận, đề xuất cải tiến và phân phối cho đơn vị
- Phối hợp với nhân viên ngành hàng khảo sát trang thiết bị mới. tổng hợp nhu cầu sử dụng của đơn vị và đề xuất số lượng trang thiết bị mới.
- Soạn thảo và phát hành các hợp đồng nguyên tắc cho chuỗi siêu thị.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
16. Nhân viên Ban Chiến lược giá - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, Thống kê.
- Tuổi từ 23 đến 30. Ngoại ngữ: B; Vi tính: A, sử dụng thành thạo Access.
- Thực hiện khảo sát, tiếp nhận và tổng hợp thông tin phản hồi từ các phòng ban chức năng và đơn vị.
- Phân tích số liệu, đề xuất/ hiệu chỉnh phương án Chiến lược gián - Chiến lược hành hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thị trường bán lẻ, kinh doanh siêu thị.
- Có khả năng làm việc nhóm, khảo sát và phân tích số liệu.
17. Chuyên viên Ngành hàng
(Bao gồm các ngành hàng: Hóa mỹ phẩm, May mặc, Đồ dùng, Thực phẩm công nghệ, Thực phẩm tươi sống)
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
- Tuổi từ 24 đến 35. Vi tính: B, ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
- Tham khảo tài liệu, khảo sát thị trường, phân tích số liệu
- Đề xuất về tỷ trọng nhóm hàng, cơ cấu hàng hóa, tỷ lệ lãi,... của ngành hàng phụ trách.
- Cập nhật tình hình thị trường kinh doanh để có đề xuất khai thác NCC hiệu quả
- Phối hợp với phòng kinh doanh theo dõi việc đặt hàng
- Đề xuất danh mục hàng hóa riêng
- Tham gia thiết kế layout
- Phối hợp vẽ sơ đồ định vị hàng hóa
- Phối hợp Marketing đặt hàng để tổ chức các sự kiện
- Đề xuất các trang thiết bị,dụng cụ phục vụ cho trưng bày hàng hóa
18. Chuyên viên giám sát kỹ thuật – Quản lý chất lượng – Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa - thực phẩm, công nghệ chế biến sau thu hoạch, nông học,...
– Tuổi từ 22 – 30. Tiếng anh: trình độ B trở lên, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
– Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Kỹ thuật – QLCL sản phẩm hoặc sinh viên mới ra trường loại giỏi.
– Thực hiện khảo sát đánh giá dây chuyền sản xuất của nhà cung cấp trước khi hợp tác phát triển sản phẩm.
– Xây dựng tiêu chuẩn, công bố sản phẩm theo đúng quy định và các thỏa thuận.
– Kiểm tra, giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm hàng nhãn riêng tại hệ thống của Saigon Co.op và nơi sản xuất.
– Phối hợp Nhà cung cấp kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đang kinh doanh.
– Thực hiện rà soát, cập nhật tiêu chuẩn, công bố sản phẩm đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.
– Liên hệ, phối hợp cơ quan chức năng trong việc công bố, đăng ký lưu hành, tham vấn ý kiến hoặc xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu theo phân công.
– Phối hợp các Phòng/ban, đơn vị liên quan giải quyết vấn đề phát sinh về kỹ thuật – chất lượng sản phẩm
– Tiếp nhận. trực tiếp hoặc phối hợp xử lý các phản ánh về chất lượng sản phẩm Hàng nhãn riêng.
– Khảo sát sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống, đề xuất cải tiến.
– Tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát chất lượng và kỹ thuật định kỳ.
19. Phó ban phụ trách Marketing – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
– Tiếng Anh lưu loát, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Am hiểu các văn bản pháp luật về lĩnh vực Marketing, dịch vụ khách hàng
– Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, đàm phán, phân tích, thuyết trình, giải quyết vấn đề.
– Tư duy logic, năng động, sáng tạo, nhạy bén, khả năng quản lý tốt.
VĂN PHÒNG
195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
20. Phó ban phụ trách Kinh doanh – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
– Tiếng Anh lưu loát, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Am hiểu thị trường bán lẻ, khả năng nắm bắt thị trường tốt, nhạy bén trong kinh doanh.
– Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, đàm phán, phân tích, thuyết trình, giải quyết vấn đề
– Năng động, khả năng chịu áp lực công việc cao
21. Nhân viên Concept – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
– Tuổi từ 24 đến 35. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Tham gia đóng góp ý tưởng cho kế hoạch năm về mặt cập nhật và cải tiến Concept.
– Tham gia kiểm tra việc tuân thủ sổ tay Concept Co.opmart của các đơn vị.
– Phối hợp các bộ phận liên quan đề xuất cập nhật bộ Concept, thực hiện tổng hợp nội dung Concept của các bộ phận, đề xuất cải tiến và phân phối cho đơn vị
– Phối hợp với nhân viên ngành hàng khảo sát trang thiết bị mới. tổng hợp nhu cầu sử dụng của đơn vị và đề xuất số lượng trang thiết bị mới.
– Soạn thảo và phát hành các hợp đồng nguyên tắc cho chuỗi siêu thị.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
– Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
22. Nhân viên quản lý chất lượng và quy trình – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
– Tiếng Anh giao tiếp, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng quy trình hoạt động
– Có kỹ năng trình bày và soạn thảo văn bản tốt.
– Có khả năng làm việc nhóm, ham học học
23. Nhân viên công nghệ thông tin – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin.
– Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị mạng
– Am hiểu các ngôn ngữ lập trình phổ biến: php, net,...
– Trung thực, cẩn thận có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực tốt.
24. Trưởng nhóm thiết kế digital – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin.
– Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế
– Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
– Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Có kiến thức về mỹ thuật, tư duy thẩm mỹ tốt
– Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình.
– Có khả năng lãnh đạo và điều hành
25. Nhân viên thiết kế digital – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành thiết kế
– Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế đồ họa: photoshop, Illustrator, Corel,...
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Sáng tạo, có thẩm mỹ cao, có cái nhìn tinh tế trong mỹ thuật và màu sắc
– Tư duy tốt và thao tác nhanh nhẹn
– Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
26. Nhân viên Planogram – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành thiết kế
– Sử dụng thành thạo MS Office, ứng dụng máy tính dựa trên Windows
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ hoặc sử dụng được phần mềm Sapceman
– Có khả năng phân tích dữ liệu/ số liệu tốt.
– Có kiến thức cơ bản về phân loại hàng hóa trong siêu thị.
– Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
27. Nhân viên ngành hàng ( Thực phẩm tươi sống, Thực phẩm công nghệ, Hóa mỹ phẩm, Đồ dùng, May mặc) – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành khác có liên quan
– Có khả năng phân tích dữ liệu
– Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về thương mại điện tử
– Năng động, hoạt bát
– Chịu áp lực công việc.
– Phối hợp các phòng ban và Nhà cung cấp hoàn thiện về mặt nội dung mô tả sản phẩm, giá cả và khuyến mãi theo từng nhóm ngành hàng.
28. Chuyên viên giám sát kỹ thuật – Quản lý chất lượng – Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa - thực phẩm, công nghệ chế biến sau thu hoạch, nông học,...
– Tuổi từ 22 – 30. Tiếng anh: trình độ B trở lên, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
– Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Kỹ thuật – QLCL sản phẩm hoặc sinh viên mới ra trường loại giỏi.
– Thực hiện khảo sát đánh giá dây chuyền sản xuất của nhà cung cấp trước khi hợp tác phát triển sản phẩm
– Xây dựng tiêu chuẩn, công bố sản phẩm theo đúng quy định và các thỏa thuận.
– Kiểm tra, giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm hàng nhãn riêng tại hệ thống của Saigon Co-op và nơi sản xuất.
– Phối hợp Nhà cung cấp kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đang kinh doanh.
– Thực hiện rà soát, cập nhật tiêu chuẩn, công bố sản phẩm đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.
– Liên hệ, phối hợp cơ quan chức năng trong việc công bố, đăng ký lưu hành, tham vấn ý kiến hoặc xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu theo phân công.
– Phối hợp các Phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết vấn đề phát sinh về kỹ thuật – chất lượng sản phẩm theo
– Tiếp nhận. trực tiếp hoặc phối hợp xử lý các phản ánh về chất lượng sản phẩm Hàng nhãn riêng.
– Khảo sát sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống, đề xuất cải tiến.
– Tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát chất lượng và kỹ thuật định kỳ.
29. Nhân viên Thương hiệu – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
– Tiếng Anh giao tiếp tốt,
– Nghiên cứu, phát triển và triển khai các chương trình marketing;
– Lập kế hoạch, xây dựng các vật phẩm truyền thông theo sổ tay concept và theo chủ đề của từng chương trình trong dự án;
– Tham mưu và tổ chức sản xuất các vật phẩm truyền thông theo từng chủ đề;
– Định hướng suy nghĩ tập trung về khách hàng để đưa ra những ý tưởng phù hợp với concept CM PKC;
– Báo cáo định kỳ các công tác chuyên môn với Trưởng ban.
– Có kiến thức, kỹ năng tốt về quản trị thương hiệu
– Có kiến thức nền tảng về Luật, hiểu biết về Luật.
30. Giảng viên cơ hữu - Khoa ngành hàng (chỉ tuyển ứng viên nội bộ) - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên có kỹ năng sư phạm
- Tuổi từ 30 đến 40. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,
- Thực hiện việc xây dựng, cập nhật nội dung bài giảng và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm nội dung giảng dạy
- Phối hợp với các giáo viên trong bộ môn đảm bảo thực hiện lịch huấn luyện của khoa.
- Tham gia soạn đề thi, làm giám khảo theo phân cấp. chấm bài thi
- Đánh giá học viên chức danh phụ trách theo phân công và gửi tổng hợp định kỳ.
- Có kinh nghiệm làm quản lý ngành hàng, tối thiểu 03 năm công tác trong hệ thống siêu thị hoặc có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
- Ưu tiên: ứng viên Nam, có kinh nghiệm Quản lý ngành hàng Thực phẩm công nghệ và Phi thực phẩm
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
(Q.11 - TP. HCM)
31. Nhân viên Phụ kho - Tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có sức khỏe, trung thực,chịu khó
- Có trách nhiệm chuyển hàng đã được kiểm nhận vào kho.
- Chất xếp hàng hóa trong kho theo đúng qui định
- Dán tem, bắn giá, chuyển hàng ra quầy cho nhân viên bán hàng.
- Thường xuyên kiểm tra: việc bảo quản số lượng - chất lượng hàng tồn vệ sinh kho, đảm bảo an toàn PCCC.
CÁC CO.OPMART TẠI TP.HCM
32. Nhân viên Phụ kho – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh.
– Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công.
– Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,...định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch.
– Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp.
– Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas,...
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Trung thực, cẩn thận.
33. Quản lý Tổ ngành hàng – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40
. – Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh và các hoạt động của ngành hàng. Điều hành phân ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên
– Đặt hàng và duyệt đơn hàng theo phân cấp và theo phân quyền.
– Hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân viên trong ngành hàng thực hiện công việc phát huy năng suất lao động tốt nhất của nhân viên.
– Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm, có kinh nghiệm lĩnh vực hàng tiêu dùng.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chịu khó, giao tiếp tốt
CO.OPMART HỒNG NGỰ
Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

CO.OPMART NAM ĐỊNH
Phường Cửa Bắc, Thành Phố Nam Định

CO.OPMART CAI LẬY
Đường 30/4, Phường 1, Tx Cai Lậy, Tiền Giang

CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

CO.OPMART HÀ TIÊN
khu đất nhà văn hóa, khối Dân vận, đường Mạc Công Du, P. Đông Hồ, thị xã Hà Tiền, Kiên Giang

CO.OPMART CHU VĂN AN
241A Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

CO.OPMART TÂN THÀNH
QL51, Thị Trấn.Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
34. Quản lý Tổ Marketing/ Thu ngân – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 35.
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt hoạt động của tổ: Điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên trong tổ
– Hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên cho nhân viên trong tổ thực hiện công việc một cách tận tậm với khách hàng và phát huy tốt nhất năng suất lao động của nhân viên.
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Có kỹ năng quản lý, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chịu khó, giao tiếp tốt
35. Nhân viên Quản lý chất lượng – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Hoá thực phẩm,...
– Tổ chức, tham gia, giám sát và duy trì việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường đã được thiết lập tại đơn vị.
– Báo cáo cho đại diện lãnh đạo và Giám đốc đơn vị về tình hình thực hiện, duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và các nhu cầu cải tiến tại đơn vị.
– Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Phòng Quản lý chất lượng, các cơ quan nhà nước.
– Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên mới tại đơn vị thực hiện quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Nam Định, Đồng Văn Cống, Tân Thành.
36. Quản lý Tổ kho/Giám sát kho – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40. Ưu tiên: Nam. Vi tính: A
– Kiểm tra niêm phong xe giao hàng của Trung tâm phân phối.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất, nhập tại kho theo hóa đơn tài chính, đơn đặt hàng theo quy định
– Nhập số hóa đơn tài chính và các thông tin khác vào sổ kho.
– Nhắc nhở nhân viên nhà cung cấp thực hiện đúng quy định tại kho
37. Nhân viên Thủ quỹ – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/Kinh tế. Tuổi từ 30 đến 45. Ưu tiên: Nữ
– Nhận và kiểm đếm tiền bán hàng từ nhân viên thu ngân theo mỗi ca và các nguồn thu khác, thông báo cho nhân viên kế toán lập phiếu thu, đồng thời vào sổ quỹ, kiểm tra phát hiện tiền giả khi thu tiền.
– Nhận và kiểm đếm phiếu quà tặng và các chứng từ có giá trị như tiền khác.
– Chi các khoản tạm ứng, chi phí bằng tiền mặt theo phiếu chi hợp lệ.
– Có kinh nghiệm thủ quỹ. Trung thực, cẩn thận
* Chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Cai Lậy.
38. Nhân viên Marketing – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Marketing, Kinh tế.
– Ngoại ngữ: A. Sử dụng thành thạo Word, Excel, đồ họa...
– Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết, chăm sóc khách hàng.
– Tư vấn giải đáp thông tin, giải quyết khiếu nại phản hồi.
– Thực hiện Concept Marketing Co.opmart, Food Court, Co.op Bakery
– Thực hiện và kiểm tra công tác phát tờ rơi, cẩm nang mua sắm
– Đặt và quản lý các tích liệu, in ấn bảng khuyến mãi và các vật dụng phục vụ cho công tác hỗ trợ bán hàng.
– Có kỹ năng xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch tốt. Giao tiếp tốt. Ngoại hình dễ nhìn
39. Nhân viên Kế toán – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán. Vi tính: A
– Kiểm tra số liệu bán hàng
– Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, trích trước tròn sổ cái.
– Theo dõi các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đối chiếu doanh số bán hàng thông qua kho
– Khai báo thuế. Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT
– Lập các báo cáo tài chính theo quy định của Liên Hiệp
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán. Trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Nam Định, Đồng Văn Cống, Tân Thành,
40. Nhân viên Vi tính – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngoại ngữ: A.
– Vận hành và quản trị mạng vị tính nội bộ
– Sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại đơn vị.
– Xử lý sao lưu số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị một các chính xác, an toàn và bảo mật theo phân công.
– Hướng dẫn sử dụng các chương trình điện toán, thiết bị điện toán cho nhân sự liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
– Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị mạng. Trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Tân Thành.
41. Nhân viên Bảo trì điện/ lạnh – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh.
– Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công.
– Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,...định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch.
– Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp.
– Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas.
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Trung thực, cẩn thận.
42. Nhân viên Bán hàng/ Thu ngân/ Thủ kho – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: A.
– Thực hiện tốt việc chăm sóc và phục vụ khách hàng.
– Luôn cập nhật thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi tại siêu thị và giải thích cho khách hàng.
– Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng hàng hóa và trung bày hàng hóa lên quầy kệ.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
– Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt.
43. Quản lý Tổ Bảo vệ – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ hoặc Trung cấp ngành Công an, Quân đội
– Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các mặt hoạt động của tổ: điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên trong bộ phận
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám đốc về an ninh, trật tự, phòng chống chảy nổ 24/24 và an toàn – thoát hiểm tại khu vực kinh doanh của siêu thị.
– Phối hợp các bộ phận liên quant ham mưu cho Ban Giám đốc để thực hiện tốt quy trình kiểm soát việc ra vào siêu thị của tiếp thị, của tất cả nhân viên.
– Có kinh nghiệm bảo vệ và khả năng quản lý. Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
44. Nhân viên Bảo vệ – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc cấp 2 đối với trường hợp có giấy chứng nhận quân nhân xuất ngũ hoặc dân quân tự vệ.
– Vui vẻ tiếp đón và hướng dẫn cho khách: chỗ gửi xe, nơi đứng chờ, chỗ đậu xe hơi.
– Tận tình hướng dẫn khu vực cho khách vào siêu thị: khu vực mua sắm, gửi giỏ.
– Kiểm tra quan sát, phát hiện kẻ gian và kịp thời phản ánh cho lãnh đạo các hiện tượng nghi vấn của tất cả mọi nhân viên đang làm việc tại siêu thị.
– Quan sát, phát hiện những khách hàng mang nhiều tài sản có giá trị trên người để có biện pháp bảo vệ, không cho kẻ gian có cơ hội hành động.
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
45. Nhân viên Phụ kho – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó. Ưu tiên: Nam
– Có trách nhiệm chuyển hàng đã được kiểm nhận vào kho.
– Chất xép hàng hóa trong kho theo đúng qui định
– Dán tem, bắn giá, chuyển hàng ra quầy cho nhân viên bán hàng.
– Thường xuyên kiểm tra: việc bảo quản số lượng - chất lượng hàng tồn
– Vệ sinh kho, đảm bảo an toàn PCCC.
46. Đầu bếp – Tốt nghiệp cấp 2 hoặc có kinh nghiệm nhiều năm nấu các món ăn Việt Nam.
– Chịu trách nhiệm về thực phẩm nấu chín
– Chịu trách nhiệm lên thực đơn các ngày trong tuần trình Ban Giám đốc duyệt
– Kiểm tra, giám sát, phân công công việc cho nhân viên trong bếp.
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, cẩn thận, chịu khó.
47. Nhân viên Chế biến / Bán hàng thực phẩm tươi sống/ Phụ bếp – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Có kinh nghiệm chế biến thực phẩm hoặc nấu các món ăn đơn giản (xôi, chè...).
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
– Vệ sinh hàng hóa, quầy kệ, khu vực mình phụ trách trước, trong và sau ca làm việc.
– Theo dõi luân chuyển, bổ sung, chất xếp, trưng bày hàng hóa trên quầy kệ theo quy định.
– Chế biến các loại bán thành phẩm để bán cho khách hàng theo phân công
– Thực hiện các công việc: cân hàng hóa, đóng gói, dán tem,... theo phân công
48. Nhóm trưởng kho – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40. Ưu tiên: Nam. Vi tính: A
– Kiểm tra niêm phong xe giao hàng của Trung tâm phân phối.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất, nhập tại kho theo hóa đơn tài chính, đơn đặt hàng theo quy định
– Nhập số hóa đơn tài chính và các thông tin khác vào sổ kho.
– Nhắc nhở nhân viên nhà cung cấp thực hiện đúng quy định tại kho
CO.OPMART TÂN CHÂU
Thị trấn Tân Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh
49. Giám sát kho – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40. Ưu tiên: Nam. Vi tính: A
– Kiểm tra niêm phong xe giao hàng của Trung tâm phân phối.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất, nhập tại kho theo hóa đơn tài chính, đơn đặt hàng theo quy định
– Nhập số hóa đơn tài chính và các thông tin khác vào sổ kho.
– Nhắc nhở nhân viên nhà cung cấp thực hiện đúng quy định tại kho
50. Đầu bếp – Tốt nghiệp cấp 2 hoặc có kinh nghiệm nhiều năm nấu các món ăn Việt Nam.
– Chịu trách nhiệm về thực phẩm nấu chín
– Chịu trách nhiệm lên thực đơn các ngày trong tuần trình Ban Giám đốc duyệt
– Kiểm tra, giám sát, phân công công việc cho nhân viên trong bếp.
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, cẩn thận, chịu khó.
51. Nhân viên Tổ chức hành chánh – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hành chính, Lao động tiền lương, Quản trị kinh doanh, Luật
– Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến chế độ chinh sách, lao động, tiền lương,...
– Lập kế hoạch Bảo hộ lao động, Kế hoạch đào tạo, huấn luyện hằng năm.
– Tính lương, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn; làm hồ sơ đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản.
– Định kỳ thực hiện các báo cáo lao động cho cơ quan quản lý lao động tại địa phương.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.
CO.OPMART BÌNH DƯƠNG
Đường 30 tháng 4, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương;

CO.OPMART CỦ CHI
357 Quốc lộ 22, X.Tân Thông Hội, H. Củ Chi, TP HCM
52. Nhân viên Chế biến / Bán hàng thực phẩm tươi sống – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Có kinh nghiệm chế biến thực phẩm hoặc nấu các món ăn đơn giản (xôi, chè...).
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
– Vệ sinh hàng hóa, quầy kệ, khu vực mình phụ trách trước, trong và sau ca làm việc.
– Theo dõi luân chuyển, bổ sung, chất xếp, trưng bày hàng hóa trên quầy kệ theo quy định.
– Chế biến các loại bán thành phẩm để bán cho khách hàng theo phân công
– Thực hiện các công việc: cân hàng hóa, đóng gói, dán tem,… theo phân công
CO.OPMART BẮC GIANG
51 Nguyễn Văn Cừ, P.Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
53. Nhân viên Bán hàng – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: A.
– Thực hiện tốt việc chăm sóc và phục vụ khách hàng.
– Luôn cập nhật thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi tại siêu thị và giải thích cho khách hàng.
– Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng hàng hóa và trung bày hàng hóa lên quầy kệ.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Tính tiền, kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
– Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt.
54. Nhân viên Vi tính – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngoại ngữ: A.
– Vân hành và quản trị mạng vị tính nội bộ
– Sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại đơn vị.
– Xử lý sao lưu số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị một các chính xác, an toàn và bảo mật theo phân công.
– Hướng dẫn sử dụng các chương trình điện toán, thiết bị điện toán cho nhân sự liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
– Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị mạng. Trung thực, cẩn thận.
CO.OPMART RẠCH GIÁ
TTTM TH P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch giá, Tỉnh Kiên Giang

CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI
191 Quang Trung, P.Hiệp Phú, Q.9, TPHCM
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SAIGON CO.OP (CO.OPFOOD)
195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Vị trí Yêu cầu Thời gian làm việc
55. Nhân viên Kế toán - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.
- Ngợi ngữ, Vi tính: B,
- Kiểm tra số liệu bán hàng
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, trích trước tròn sổ cái.
- Theo dõi các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đối chiếu doanh số bán hàng thông qua kho
- Khai báo thuế. Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT
- Lập các báo cáo tài chính theo quy định của Liên Hiệp
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán. Trung thực, cẩn thận.
VĂN PHÒNG CHÍNH
195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
56. Nhân viên Tổ chức hành chánh - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hành chính, Lao động tiền lương, Quản trị kinh doanh, Luật
- Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến chế độ chinh sách, lao động, tiền lương,... đối với người lao động
- Lập kế hoạch Bảo hộ lao động, Kế hoạch đào tạo, huấn luyện hằng năm.
- Tham mưu cho giám đốc về việc xem xét xử lý các hình vi vi phạm kỷ luật lao động và làm thư ký cho các cuộc họp xử lý kỷ luật
- Tính lương, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn; làm hồ sơ đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản.
- Định kỳ thực hiện các báo cáo lao động cho cơ quan quản lý lao động tại địa phương. Các công việc phát sinh khác.
- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.
57. Nhân viên Concept - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
- Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
58. Cửa hàng trưởng - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 27 - 40.
- Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : A.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cửa hàng thực phẩm Co.opFood
- Tiếp nhận, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cửa hàng
- Quản lý cửa hàng, dẫn dắt độ ngũ nhân viên hoàn thành mục tiêu chất lượng được giao
- Điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý làm việc và chất lượng công việc của nhân viên
- Hiểu biết và nắm vững công việc của các thành viên khác trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.
- Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Chịu áp lực công việc cao
CỬA HÀNG CO.OPFOOD (TP.HCM)
Thời gian làm việc:
+ Ca 1: 05g00-13g00
+ Ca 2: 13g00-21g00
59. Tổ trưởng - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 27 - 40.
- Ngoại ngữ, vi tính : A.
- Phụ trách trực tiếp các ngành hàng, chịu trách nhiệm trước cửa hàng trưởng về các chỉ tiêu kế hoạch được giao
- Triển khai và theo dõi sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của ngành hàng
- Hiểu biết và nắm vững công việc của các thành viên khác trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhóm kinh doanh.
- Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Chịu áp lực công việc cao
60. Thủ quỹ hành chánh - Tốt nghiệp Trung cấp Hành chánh, kế toán hoặc kinh tế trở lên.
- Vi tính : A.
- Bàn giao tiền lẻ hàng ngày cho nhân viên thu ngân - bán hàng
- Nhận và kiểm tiền hàng nhân viên thu ngân - bán hàng theo mỗi ca, chuyển bảng kê cho kế toán đồng thười vào sổ thu tiền.
- Cuối ngày rút số tồn quỹ, kiểm quỹ, định kỳ thống kê nộp tiền cho ngân hàng theo quy định.
- Giám sát, kiểm tra, theo dõi việc chấm công, quản lý ngày giờ công của cán bộ nhân viên cửa hàng, lập bảng lương, thưởng.
- Lưu trữ các văn bản hành chánh, hồ sơ nhân viên, biểu mẫu
- Đề xuất mua văn phòng phẩm và đồ dùng hàng tháng cho cửa hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý thu chi hoặc hành chánh
61. Nhân viên Bảo trì - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh.
- Kiểm tra an toàn kỹ thuật định kỳ cũng như đảm bảo vận hành an toàn của các hệ thống: chống sét, điện, âm thanh, ánh sáng, hệ thống xử lý nước, gas, nhiệt độ
- Sửa chữa các trang thiết bị tại siêu thị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Trung thực, cẩn thận.
62. Bán hàng - Thu ngân - Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: bằng A. Có sức khỏe, giao tiếp tốt , chịu khó, trung thực.
- Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
- Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
63. Bán hàng - Kho - Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Nam có sức khỏe, giao tiếp tốt , chịu khó, trung thực.
- Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
- Phối hợp nhân viên bảo vệ kiểm nhận hàng hóa theo đơn đặt hàng đã được phê duyệt đảm bảo đú số lượng, đúng chất lượng, đúng chủng loại.
CÔNG TY BÁCH HÓA SAIGON CO.OP (CO.OPSMILE)
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
Vị trí Yêu cầu Thời gian làm việc
64. Nhân viên Concept - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
- Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
VĂN PHÒNG CHÍNH
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
65. Nhân viên phát triển mạng lưới - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
- Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Có khả năng phân tích, nhận định, làm việc nhóm, chịu áp lực cao
- Có xe gắn máy, có thể đi công tác
66. Nhân viên Bảo hộ lao động – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường & Bảo hộ lao động. Tuổi từ 22 - 35. Ngoại ngữ ; Vi tính: bằng B .Ưu tiên nam
– Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt. Có thể đi công tác.
67. Giám sát xây dựng - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Kiến trúc, Xây dựng
- Sử dụng tốt các phần mềm liên quan, Ngoại Ngữ: Anh Văn B
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo. Có thể đi công tác
68. Cửa hàng trưởng - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 27 - 40.
- Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : A.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cửa hàng
- Tiếp nhận, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cửa hàng
- Quản lý cửa hàng, dẫn dắt độ ngũ nhân viên hoàn thành mục tiêu chất lượng được giao
- Hiểu biết và nắm vững công việc của các thành viên khác trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.
- Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Chịu áp lực công việc cao
CỬA HÀNG CO.OPSMILE
69. Bán hàng - Thu ngân - Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: bằng A. Có sức khỏe, giao tiếp tốt , chịu khó, trung thực.
- Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
- Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Vị trí Yêu cầu Thời gian làm việc
70. Nhóm trưởng Thu ngân - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing hoặc các ngành kinh tế. Tuổi từ 27 - 40.
- Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : B.
- Quyết định việc đóng mở cash hợp lý,
- thực hiện một số công việc liên quan đến việc bán, đổi/ trả hàng tại cash
- Luôn cập nhật thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi tại siêu thị và giải thích cho khách hàng.
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng, phối hợp với tổ Marketing giải quyết việc đổi trả hàng tại quầy dịch vụ
- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Thu ngân tối thiểu 03 năm; ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành nhóm
- Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
CO.OPXTRA
Sư Vạn Hạnh Quận 10 TP.HCM
71. Nhóm trưởng Marketing - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing hoặc các ngành kinh tế. Tuổi từ 27 - 40.
- Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : B.
- Xây dựng đề xuất các ý tưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội làm các kênh quảng cáo
- Lập kế hoạch và lên ngân sách PR, đề xuất chọn kênh PR phù hợp để tuyên truyền, khuếch trương thương hiệu
- Duy trì mối quan hệ báo đài, cơ quan ban ngành và các phương tiện truyền thông và các ứng dụng
- Xây dựng mối quan hệ với bạn đọc, kịp thời tiếp nhận và phối hợp các bộ phận để giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực marketing; ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành nhóm
- Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
72. Quầy trưởng Bánh mì - Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành làm bánh, đầu bếp hoặc các ngành có liên quan.
- Ngoại ngữ : A, sử dụng tốt vi tính văn phòng.
- Lập kế hoạch sản xuất, dự trù nguyên liệu cần thiết để sản xuất và đề xuất mua nguyên liệu; quản lý tồn kho, kiểm soát hao hụt nguyên liệu
- Cung cấp hàng hóa ra quầy một cách hợp lý. Đảm bảo hàng hóa bày bán luôn trong tình trạng tốt và đầy đủ
- Đề xuất tuyển dụng, đào tạo nhân sự của quầy bánh; đề xuất phát triển những kỹ thuật và cải tiến
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, điều hành nhóm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý sản xuất thực phẩm hoặc có kiến thức về công nghệ thực phẩm.
- Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
73. Nhóm trưởng
Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm công nghệ,
Hóa Mỹ Phẩm, May mặc, Đồ Dùng
- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kinh tế trở lên.
- Ngoại ngữ giao tiếp cơ bản, biết sử dụng vi tính văn phòng.
- Phụ trách quầy hàng và các hoạt động của nhóm. Hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc đúng theo quy định.
- Giới thiệu hàng mới, các chương trình khuyến mãi cho nhân viên của nhóm
- Thường xuyên theo dõi tình hình hàng hóa, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu khách hàng, giải pháp kinh doanh phù hợp, tổ chức đóng gói, sơ chế, nấu chín, xác nhận thực đơn và lưu mẫu mỗi ngày theo quy định của Bộ Y Tế và theo quy định của Liên hiệp (đối với Thực Phẩm Tươi Sống)
- Có kinh nghiệm về ngành hàng từ 02 năm trở lên, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, điều hành nhóm
- Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
74. Nhóm trưởng Bảo trì
Nhân viên Bảo trì
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật điện/điện lạnh/kỹ thuật môi trường.
- Kiểm tra an toàn kỹ thuật, thường xuyên để đảm bảo hệ thống chống sét tòa nhà, chống sét lan truyền, vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị định kỳ và hằng ngày
- Kiểm tra, vệ sinh, bảo trì xe đẩy hàng tuần, an toàn hệ thống gas, hệ thống xử lý nước thải & cấp thoát nước
- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm. Đối với Nhóm trưởng cần có kinh nghiệm chuyên môn, quản lý tối thiểu 01 năm
- Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
75. Nhân viên Marketing - Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành marketing/ hoặc các ngành kinh tế.
- Ngoại ngữ: trình độ B anh văn, Vi tính: Sử dụng tốt vi tính văn phòng, internet, ưu tiên biết sử dụng các phần mềm Photoshop. AI.
- Theo dõi, thực hiện các hợp đồng cho thuê quảng cáo, quầy kệ, ụ khuyến mãi, hoạt náo, demo,...
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết & các kế hoặch chăm sóc khách hàng
- Đặt và quản lý các tích liệu, in ấn bảng khuyến mãi và các vật dụng phục vụ cho công tác hỗ trợ bán hàng (phát tờ rơi, cẩm nang mua sắm,...)
- Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó
76. Nhân viên An ninh
Nhân viên Điều phối Giao hàng
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp Trung học cơ sở nếu đã công tác trong lực lượng vũ trang
- Điều phối nhân viên giao hàng đi giao hàng hợp lý về thời gian, tuyến đường
- Xác nhận các chuyến hàng giao trên phiếu giao hàng
- Đảm bảo công tác giám sát an ninh, đảm bảo an toàn tài sản, hàng hóa của siêu thị.
- Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng
- Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
77. Nhận hàng Kho - Chuyên môn: Tốt nghiệp từ trung cấp kinh tế. Sử dụng tốt vi tính văn phòng, internet
- Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Nhận hàng, kiểm tra số lượng hàng, chuyển hàng ra quầy cho nhân viên bán hàng & tiếp nhận, thống kê hàng không phù hợp từ ngành hàng và trong kho
- Tuân thủ các nguyên tắc xuất nhập hàng hóa, chất xếp hàng hóa trong kho theo quy định, xuất nhập hàng hóa theo nguyên tắc FIFO
78. Chất xếp Hàng hóa/ Nhân viên Đóng gói/ Nhân viên Giao hàng - Tốt nghiệp THCS
- Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó.
79. Đầu bếp/ Phụ bếp
Thợ chính/ Thợ phụ Bánh mì
- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và có chứng nhận bằng nghề có liên quan.
- Chịu trách nhiệm về thực phẩm nấu chín, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng của nguyên liệu trong kho, kiểm tra chất lượng hàng xuất bếp để nấu chín, kiểm tra chất lượng, phát triển sản phẩm mới, lên thực đơn & đề xuất nguyên phụ liệu nấu chín
- Tiếp nhận và kiểm tra nguyên phụ liệu trước khi đưa vào chế biến, nấu chín, sơ chế, chế biến thực phẩm nấu chín
- Đối với Đầu bếp/Phụ bếp ưu tiên có kinh nghiệm về chế biến thực phẩm tươi sống hoặc người có tay nghề
- Đối với Thợ chính/Thợ phụ bánh mì cần có kinh nghiệm trong sản xuất các mặt hàng bánh mì, bánh ngọt và biết sử dụng các thiết bị bán tự động
- Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công
80. Nhân viên Bán hàng/ Thu ngân - Tốt nghiệp Trung học phổ thông Ngoại ngữ: Giao tiếp cơ bản.
- Chịu trách nhiệm thu chi, in hóa đơn, kiêm tra tiền thừa, , báo cáo doanh số cho Quản lý.
- Tìm hiểu và nắm vững tính năng, công dụng, thành phần,… của hàng hóa & tiếp xúc, nắm bắt các yêu cầu để tư vấn khách hàng, giới thiệu các chương trình khuyến mãi, giải đáp các thắc mắc và phục vụ khách hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng
- Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó

Lưu ý: Chỉ phỏng vấn hồ sơ đầy đủ bằng cấp theo qui định. Không thu phí khi nộp hồ sơ dự tuyển. Thông báo mời dự tuyển sẽ được gọi trực tiếp hoặc gửi tin nhắn từ tổng đài SAIGON CO.OP

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện về:

BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG - LIÊN HIỆP HTX TM TP.HCM
199 - 205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM
Email: tuyendung@saigonco-op.com.vn

Hồ sơ xin việc gồm:
Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, CMND, hộ khẩu và các bằng cấp liên quan (có công chứng), Giấy khám sức khỏe, 4 hình 3x4 (mới nhất), Lý lịch ứng viên (download tại website www.co-opmart.com.vn)

Bìa hồ sơ ghi rõ: Chức danh dự tuyển, Số điện thoại liên lạc, Nơi làm việc


Hạn nhận hồ sơ:

- Hết ngày: 24/09/2017 đối với các vị trí tuyển dụng tại Co.opmart Hồng Ngự.
- Hết ngày: 30/09/2017 đối với các vị trí tuyển dụng tại nơi khác.

  Tags: