visapromotion


Thời gian:
   - Phương thức thanh toán dùng thẻ Visa qua Samsung Pay: đến hết ngày 31/12/2017
   - Phương thức thanh toán dùng thẻ Visa Paywave: đến hết ngày 31/12/2017
Địa điểm: siêu thị Co.opmart và Co.opXtra tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thanh toán cho hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị bằng thẻ Visa trên ứng dụng Samsung Pay hoặc hình thức Visa Paywave với mỗi giao dịch từ 400.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng 50.000đ.
•  Số lượng Phiếu mua hàng được tặng tính riêng trên từng giao dịch.
•  Không giới hạn số lượng Phiếu mua hàng của cả 2 hình thức Samsung Pay (Visa) và Visa Paywave mà khách hàng nhận được trong suốt chương trình.
•  Số lượng Phiếu mua hàng có giới hạn. Chương trình có thể kết thúc khi hết 9000 Phiếu mua hàng (tặng cho KH dùng hình thức thanh toán Samsung Pay - Visa) hoặc 3000 Phiếu mua hàng (tặng cho KH dùng hình thức Visa Paywave)
•  Ngoài thông tin hóa đơn mua hàng, thông tin hóa đơn thanh toán in ra từ POS, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để nhận quà tặng:
+ Với thanh toán bằng Visa Paywave: đồng ý cho nhân viên siêu thị ghi lại thông tin Ngân hàng phát hành thẻ và 4 chữ số cuối của thẻ Visa (thẻ cứng).
+ Với thanh toán bằng Samsung Pay: phải đưa ra màn hình điện thoại ngay tại giao diện của thẻ Visa vừa thực hiện giao dịch và đồng ý cho ghi lại tên Ngân hàng phát hành thẻ và 4 chữ số cuối của mã thẻ kỹ thuật số (là mã thẻ Visa đã được mã hóa khi lưu trên Samsung Pay)
•  Lưu ý: khách hàng phải thực hiện thanh toán bằng hình thức thanh toán hiện đại, chạm điện thoại hoặc chạm thẻ qua máy POS để được nhận khuyến mãi.
•  Các loại thẻ tương thích trên Samsung Pay: xem tại đây.