Quà tặng dành riêng cho Khách hàng Thành viên - Cùng Saigon Co.op chung tay đẩy lùi Covid-19
Khách hàng Bạc, Vàng và Bạch Kim của chương trình KHTV có từ 1000 Điểm mua hàng trở lên (trong năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020).

Quà Tết - Chương trình khách hàng Thành viên
Từ ngày 10/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, kính mời khách hàng là Bạc, Vàng và Bạch kim của chương trình KHTV có từ 1.000 Điểm mua hàng trở lên (tính từ lúc đạt cấp độ Bạc và đến hết ngày 31/12/2019)...