Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Sống Khỏe cùng Co.op
Các Khách hàng với hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) đến dưới 2.000.000 VNĐ (hai triệu đồng) sẽ nhận được 01 brochure.

Siêu ưu đãi
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01...