THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN SAIGON CO.OP NĂM 2024
1.     Đăng ký tham gia chương trình

  • 
Khi đăng ký, khách hàng cần xuất trình:
o  Đối với người có quốc tịch Việt Nam:
 - Chứng minh nhân dân; hoặc
 - Căn cước công dân; hoặc
 - Thẻ căn cước (dự kiến áp dụng từ ngày 01/7/2024); hoặc
Mã định danh mức độ 2 trên ứng dụng điện tử VNeID.
o  Đối với người có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
o  Đối với công ty, tổ chức, doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • 
Mỗi khách hàng chỉ được sở hữu duy nhất 01 mã số thẻ. Mỗi mã thẻ tương ứng với một số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và 01 Số điện thoại di động.
  •
Khách hàng đăng ký hợp lệ sẽ được cấp miễn phí một Thẻ Khách hàng Thành viên Saigon Co.op, bao gồm thẻ vật lý và/hoặc mã vạch tương ứng số thẻ được hiển thị trên website co-opmart.com.vn, ứng dụng điện tử Saigon Co.op và Zalo OA Co.opmart – Bạn của mọi nhà.
  


2.      Tích lũy điểm

  •
Khách hàng có thể tích lũy điểm khi mua sắm bên trong khu tự chọn tại các địa điểm bán lẻ của Saigon Co.op bao gồm:

o  Siêu thị Co.opmart;

o  Đại siêu thị Co.opXtra;

o  Siêu thị phân khúc cao Finelife;

o  Cửa hàng Co.opFood;

o  Cửa hàng bách hóa Co.op Smile;

o  Cửa hàng tiện lợi Cheers;

o  Website cooponline.vn;

o  Ứng dụng điện tử Saigon Co.op.

  •
Phần điểm tích lũy khi mua sắm trong khu vực tự chọn tại các địa điểm nói trên được gọi là Điểm mua hàng.

o  Được quy đổi từ Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, với hệ số quy đổi là 10.000 đồng = 1 Điểm mua hàng, không tính phần tiền lẻ không làm tròn đủ 10.000 đồng.

o  Phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại; và/hoặc Phiếu mua hàng loại có chiết khấu; và/hoặc một số sản phẩm theo quy định không được tích lũy vào chương trình, không được quy đổi thành Điểm mua hàng.

  • Lưu ý: các sản phẩm không được tích lũy điểm vào Chương trình Khách hàng Thành viên có thể điều chỉnh (bổ sung và/hoặc loại ra), và sẽ được thông báo đến khách hàng khi có phát sinh.

o  Được tích lũy theo từng năm và được dùng để xét cấp độ thẻ cũng như xét điều kiện hưởng các quyền lợi trong năm đó.

  •
Khách hàng có thể gia tăng điểm tích lũy thông qua việc tham gia các chương trình khuyến mãi tặng Điểm thưởng, chương trình chăm sóc khách hàng của Saigon Co.op.

o  Mỗi cấp độ thẻ sẽ được hưởng chính sách tặng Điểm thưởng khác nhau tùy thuộc vào mỗi chương trình.

o  Cơ sở xét cấp độ khách hàng để tính mức hưởng Điểm thưởng trong các chương trình khuyến mãi, chương trình chăm sóc khách hàng sẽ dựa trên cấp độ đầu ngày của khách hàng.

o  Điểm thưởng không được dùng để xét nâng cấp độ thẻ cũng như xét điều kiện hưởng các quyền lợi trong năm.

  •
Chương trình chỉ tích điểm khi khách hàng có xuất trình thẻ, hoặc mã vạch tương ứng số thẻ được hiển thị trên website co-opmart.com.vn, ứng dụng điện tử Saigon Co.op và Zalo OA Co.opmart – Bạn của mọi nhà, hoặc đọc số điện thoại đăng ký trong Chương trình Khách hàng Thành viên khi thanh toán tại Quầy Thu ngân. Điểm sẽ được cập nhật chính thức sau 24 giờ kể từ phát sinh giao dịch.
  •
 Điểm tích lũy trong năm 2024 sẽ bắt đầu lại từ đầu vào ngày 01/01/2025.

3.     Cấp độ thẻ

  • 
Khi đăng ký tham gia chương trình, cấp độ của khách hàng sẽ là Khách hàng Đồng.
  • 
Khách hàng Đồng sẽ được nâng cấp độ lên thành Khách hàng Bạc khi đạt một trong hai điều kiện sau:

 o Tích lũy đủ 1.000 Điểm mua hàng (tương ứng khoảng 10.000.000 đồng); 
hoặc  o Tích lũy đủ 15 lần mua hàng với mỗi lần mua tối thiểu từ 50                    Điểm mua hàng (tương ứng 500.000 đồng) trở lên.
  • 
 Khách hàng Bạc sẽ được nâng cấp độ lên thành Khách hàng Vàng khi đạt một trong hai điều kiện sau:

 o Tích lũy đủ 2.000 Điểm mua hàng (tương ứng khoảng 20.000.000 đồng);
hoặc  o Tích lũy đủ 30 lần mua hàng với mỗi lần mua tối thiểu từ 50                    Điểm mua hàng (tương ứng 500.000 đồng) trở lên.
  •
Khách hàng cá nhân sẽ được nâng cấp độ lên Khách hàng Bạch kim khi đạt một trong hai điều kiện sau trong năm 2024:

 
 o Tích lũy đủ 5.000 Điểm mua hàng (tương ứng khoảng 50.000.000 đồng);
hoặc  o Tích lũy đủ 70 lần mua hàng với mỗi lần mua tối thiểu từ 50                   Điểm mua hàng (tương ứng 500.000 đồng) trở lên.
 o Cấp độ Khách hàng Bạch Kim KHÔNG ÁP DỤNG đối với các đối tượng khách hàng sau:
  •      Khách hàng mua hàng hóa phân phối lại; và/hoặc
  •      Khách hàng là bệnh viện/ tổ chức/ công ty/ trường học; và/hoặc
  •      Khách mua hàng với hình thức trả chậm (housecharge).
  •
Điểm mua hàng dùng để xét nâng cấp độ chỉ tính dựa vào phần điểm tích lũy trong năm 2024.

4.      Quyền lợi

 4.1 Quy đổi điểm tích lũy thành Chiết khấu thương mại (CKTM), quà tặng
  •
Khách hàng quy đổi điểm tích lũy thành CKTM bằng cách giảm trừ trực tiếp vào hóa đơn tại Quầy Thu ngân với mức quy đổi 20.000 đồng mỗi khi tích lũy đủ 100 điểm.
  •
Mức điểm tối thiểu cho mỗi lần quy đổi CKTM là từ 100 điểm trở lên (tương ứng tối thiểu 20.000 đồng). Số điểm quy đổi CKTM phải là bội số của 100 điểm (tương ứng số tiền CKTM là bội số của 20.000 đồng).
  •  Số điểm tối đa cho mỗi lần quy đổi thành CKTM tương ứng với từng cấp độ như sau:

o  Khách hàng Đồng: quy đổi tối đa 300 điểm (tương ứng tối đa 60.000 đồng) cho mỗi lần nhận;

o  Khách hàng Bạc: quy đổi tối đa 600 điểm (tương ứng tối đa 120.000 đồng) cho mỗi lần nhận;

o  Khách hàng Vàng: quy đổi tối đa 1.000 điểm (tương ứng tối đa 200.000 đồng) cho mỗi lần nhận;

o  Khách hàng Bạch kim: quy đổi tối đa 2.500 điểm, tương ứng tối đa 500.000 đồng cho mỗi lần nhận.

  •
Ngoài ra, khách hàng có thể quy đổi điểm tích lũy để nhận quà tặng theo từng chương trình cụ thể.
  •
Địa điểm quy đổi điểm: tại bất kỳ đơn vị nào thuộc Co.opmart, Co.opXtra, Finelife (các địa điểm áp dụng có thể điều chỉnh hoặc bổ sung và sẽ có thông báo chính thức khi áp dụng)
  •
Phần điểm tích lũy trong năm 2024 của khách hàng mà chưa quy đổi hết sẽ được chuyển vào tài khoản Điểm năm cũ khi sang năm 2025 và số điểm này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.
 4.2
Chương trình khuyến mãi dành riêng
  •
Khách hàng được mua hàng với giá ưu đãi dành riêng với mức giá hấp dẫn tùy thuộc vào cấp độ của khách hàng. 
  •
Khách hàng được tham gia các sự kiện khuyến mãi, dịch vụ dành riêng cho từng cấp độ thẻ được tổ chức thường xuyên trong năm.
 4.3  Quà sinh nhật
  •
Khách hàng Bạc, Vàng, Bạch kim được nhận Phiếu giảm giá nhân dịp sinh nhật với tỉ lệ giảm giá như sau:

o  Khách hàng Bạc: Phiếu giảm giá 10%;

o  Khách hàng Vàng: Phiếu giảm giá 15%;

o  Khách hàng Bạch kim: Phiếu giảm giá 20%.

  •
Phiếu giảm giá sẽ được áp dụng theo tỉ lệ tương ứng với cấp độ của khách hàng tại thời điểm sử dụng.
  •
Phiếu giảm giá có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng, không tính tháng sinh nhật của khách hàng.
  •
Phiếu giảm giá có giá trị sử dụng một lần trên số tiền hóa đơn không vượt quá 1.000.000 đồng/phiếu (không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, và/hoặc Phiếu mua hàng loại có chiết khấu, và/hoặc một số sản phẩm không được tích lũy điểm theo quy định). Như vậy số tiền giảm giá của quà sinh nhật tương ứng với mỗi cấp độ là:

o  Khách hàng Bạc: tối đa nhận được 100.000 đồng;

o  Khách hàng Vàng: tối đa nhận được 150.000 đồng;

o  Khách hàng Bạch kim: tối đa nhận được 200.000 đồng.
  •
Khách hàng có thể sử dụng quyền lợi quà sinh nhật tại bất kỳ đơn vị nào thuộc Co.opmart, Co.opXtra, Finelife (các địa điểm áp dụng có thể điều chỉnh hoặc bổ sung và sẽ có thông báo chính thức khi áp dụng).
 4.4
 Quà Thành viên
  •
Thời gian triển khai Quà Thành viên sẽ căn cứ theo thông báo chi tiết tại thời điểm triển khai.
  •
Khách hàng Bạc, Vàng, Bạch kim có từ đủ 1.000 Điểm mua hàng (tương ứng khoảng 10.000.000 đồng) trở lên (không tính phần Điểm mua hàng tích lũy ở cấp độ Khách hàng Đồng).
  •
Giá trị phần quà có thể khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của khách hàng (tính tại thời điểm nhận quà).
  •
Mỗi khách hàng nhận tối đa 01 phần Quà Thành viên trong năm 2024.
  •
Khách hàng Bạc, Vàng, Bạch kim có thể nhận quà Thành viên tại bất kỳ đơn vị nào thuộc Co.opmart, Co.opXtra, Finelife (các địa điểm áp dụng có thể điều chỉnh hoặc bổ sung và sẽ có thông báo chính thức khi áp dụng).
 4.5  Quà tặng khi đạt cấp độ mới
  •
Khách hàng Đồng khi đạt cấp độ Bạc sẽ được tặng 100 Điểm thưởng (tương ứng 20.000 đồng).
  •
Khách hàng Bạc khi đạt cấp độ Vàng sẽ được tặng 250 Điểm thưởng (tương ứng 50.000 đồng).
  •
Khách hàng cá nhân khi đạt cấp độ Bạch kim sẽ được tặng 500 Điểm thưởng (tương ứng 100.000 đồng).
  •
Mỗi khách hàng chỉ nhận được Điểm thưởng một (01) lần tương ứng với từng mức cấp độ đạt được.
 •
 Đặc biệt ngoài phần Điểm thưởng nói trên, dành riêng cho khách hàng đăng ký mới đồng thời đạt cấp độ Bac/ Vàng/ Bạch kim trong mốc thời gian theo quy định sẽ được thêm quà tặng cụ thể là:

o  Khách hàng đạt cấp độ Bạc trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình sẽ được tặng Phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng.

o  Khách hàng đạt cấp độ Vàng trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình sẽ được tặng Phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng.

o  Khách hàng cá nhân đạt cấp độ Bạch kim trong vòng 9 tháng kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình sẽ được tặng Phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng.

o  Mỗi khách hàng nhận tối đa một (01) Phiếu mua hàng tương ứng với từng cấp độ đạt được.

Trong trường hợp khách hàng trả hàng dẫn đến việc hạ cấp độ liền kề trước đó thì phải hoàn lại Phiếu mua hàng hoặc tiền mặt với giá trị tương ứng đã nhận.
 4.6 Quyền lợi dành riêng cho Khách hàng Bạch kim
  •
Quầy thanh toán nhanh: khách hàng khi tham gia mua sắm tại bất kỳ đơn vị nào thuộc Co.opmart, Co.opXtra, Finelife sẽ được thanh toán tại quầy riêng, đảm bảo thanh toán nhanh cho khách hàng.
  •
Giao hàng nhanh chóng và hoàn toàn không tốn phí trong vòng 02 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, thời gian tiếp nhận yêu cầu kéo dài đến 20h hằng ngày.

o  Hóa đơn từ 200.000 đồng: giao hàng trong phạm vi 10km;

o  Hóa đơn từ 1.000.000 đồng: giao hàng trong phạm vi 10km – 15km;

o  Hóa đơn từ 2.000.000 đồng: giao hàng trong phạm vi 15km – 20km;

o  Trường hợp ngoài bán kính giao hàng: chỉ 5.000 đồng cho mỗi kilomet tiếp theo.

  •
Giữ xe miễn phí: khách hàng khi tham gia mua sắm tại bất kỳ đơn vị nào thuộc Co.opmart, Co.opXtra, Finelife sẽ được miễn phí gửi xe.
  •
Chính sách đổi trả linh hoạt: thời gian đổi trả hàng lên đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng.
  •
Giải quyết khiếu nại nhanh:

o  Khách hàng khi có phát sinh thắc mắc, khiếu nại thì đơn vị sẽ ưu tiên phản hồi trong vòng tối đa 01 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

o  Ban Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng cho khách hàng.

  •
Khách hàng được tham gia vào các chương trình khuyến mãi dành riêng với mức ưu đãi hấp dẫn hơn so với các cấp độ còn lại.
  •
Khách hàng được ưu tiên trải nghiệm các hình thức thanh toán mới, dịch vụ ưu đãi mới và các ưu đãi liên kết với ngân hàng, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động với Saigon Co.op. Nội dung cụ thể của từng hình thức, từng ưu đãi sẽ được thông tin cụ thể đến khách hàng.
  •
Khách hàng sẽ được tham gia vào cộng đồng lợi ích chung giữa Saigon Co.op và các đối tác để hưởng những ưu đãi do cộng đồng này mang lại.
  •
Khách hàng sẽ được đảm bảo nhận đầy đủ thông tin về chính sách, chương trình khuyến mãi của Saigon Co.op thông qua thư điện tử, thư trực tiếp, tin nhắn…
  •
Khách hàng được miễn phí cấp lại thẻ tối đa 10 lần/ năm (đối với loại thẻ không liên kết với các đối tác).

5.      Quy định khác

  •
Để nhận quyền lợi từ Chương trình Khách hàng Thành viên hoặc tác động vào hồ sơ thông tin, khách hàng cần phải:

o  Đối với chủ thẻ là khách hàng cá nhân: chủ thẻ cần xuất trình thẻ chính hoặc mã vạch tương ứng số thẻ được hiển thị trên website co-opmart.com.vn, ứng dụng điện tử Saigon Co.op và Zalo OA Co.opmart – Bạn của mọi nhà kèm theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

o  Đối với chủ thẻ là khách hàng mua hàng hóa phân phối lại: chủ thẻ cần xuất trình thẻ chính kèm theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

o  Đối với chủ thẻ là khách hàng là tổ chức/ công ty/ trường học; khách hàng mua hàng với hình thức trả chậm (housecharge): cá nhân đại diện cần xuất trình đầy đủ Giấy giới thiệu (có chữ ký, mộc và còn thời hạn áp dụng) kèm theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của cá nhân đại diện.

Lưu ý:

  • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu trong tất cả các trường hợp đều phải là bản chính, không tiếp nhận bản photo hoặc hình chụp.
  • Khách hàng có thể sử dụng Tài khoản định danh mức 2 xuất trình trực tiếp từ ứng dụng điện tử VNeID để thay thế cho Căn cước công dân, không tiếp nhận hình chụp.
  •
Với mục đích đảm bảo quyền lợi cho đúng khách hàng là chủ thẻ của Chương trình Khách hàng Thành viên, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp bất kỳ Co.opmart, Co.opXtra, Finelife và không nhờ người thân hoặc bạn bè nhận thay quyền lợi và/hoặc thực hiện những điều chỉnh hồ sơ thông tin của chủ thẻ.
  •
Trong một số trường hợp bất khả kháng bắt buộc phải nhận thay quyền lợi và/hoặc thực hiện thay những điều chỉnh hồ sơ thông tin của chủ thẻ, người thực hiện thay vui lòng xuất trình đầy đủ thẻ chính và bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cả chủ thẻ và người nhận thay (không tiếp nhận bản photo hoặc hình chụp).
  •
Thông tin hồ sơ sẽ được cập nhật chính thức sau 24 giờ kể từ khi có sự điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của chủ thẻ.
  •
Để đảm bảo quyền lợi cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc khách hàng, khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu đăng ký, cũng như không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho người khác. Saigon Co.op sẽ miễn tiếp nhận giải quyết các quyền lợi của chủ thẻ nếu thông tin hồ sơ không đầy đủ hoặc không chính xác. Saigon Co.op cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân mình cho người khác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng từ chương trình.
  •
Thẻ là tài sản của Saigon Co.op. Khi mất thẻ, chủ thẻ liên hệ Quầy Dịch vụ khách hàng tại bất kỳ đơn vị nào thuộc Co.opmart, Co.opXtra, Finelife để làm thủ tục cấp lại thẻ. Đối với thẻ không liên kết với các đối tác, chi phí cấp lại thẻ là 10.000 đồng/ thẻ.
  •
Thẻ không phát sinh doanh số trong một (01) năm sẽ bị khóa và bị loại khỏi chương trình.
  •
Nếu phát hiện xảy ra tiêu cực trong việc sử dụng thẻ hoặc theo yêu cầu của khách hàng, Saigon Co.op sẽ tiến hành ngưng việc sử dụng cũng như thu hồi thẻ của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của chủ thẻ.
  •
Căn cứ vào tình hình thực tế với mục tiêu nâng cao giá trị ưu đãi cho khách hàng, Saigon Co.op có thể linh hoạt điều chỉnh thể lệ Chương trình Khách hàng Thành viên mà không thông tin trước với khách hàng.
  •
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 5555 68; hoặc đến quầy Dịch vụ khách hàng của các hệ thống bán lẻ trực thuộc Saigon Co.op, bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.op Smile, Cheers, Finelife.
 
 
  Tags: