Khách hàng thân thiết - Co.opmart-Bạn của mọi nhà
Mời nhận Chiết khấu thương mại
Trân trọng kính mời Quý khách hàng thân thiết nhận Phiếu Chiết khấu thương mại được quy đổi từ điểm mua hàng của năm 2016 tại Co.opmart và Co.opXtra.

Mời Nhận Quà Tết dành tặng Thành viên/VIP
Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 10/01/2016, kính mời quý Thành viên và VIP có từ 600 Điểm Mua Hàng trở lên trong năm 2016 (không tính phần điểm mua hàng ở cấp độ Khách hàng thân thiết) đến nhận quà Tết tại...