Quà Thành viên Tết 2022
Khách hàng Bạc, Vàng và Bạch Kim của chương trình KHTV có từ 1000 Điểm mua hàng trở lên (trong năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021).

Quà tặng dành riêng cho Khách hàng Thành viên - Cùng Saigon Co.op chung tay đẩy lùi Covid-19
Khách hàng Bạc, Vàng và Bạch Kim của chương trình KHTV có từ 1000 Điểm mua hàng trở lên (trong năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020).