Khách hàng thân thiết - Co.opmart-Bạn của mọi nhà
Mời Quý khách hàng nhận Quà Tết năm 2018
Từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 15/01/2018, kính mời khách hàng có từ 600 Điểm Mua Hàng trở lên (tính từ lúc đạt Thành viên đến hết ngày 31/12/2017) đến nhận quà Tết tại bất kỳ siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.

Thể lệ Quy đổi điểm thành CKTM
Khách hàng đang ở cấp độ Khách hàng thân thiết có thể quy đổi 150 Điểm mua hàng (tích luỹ trong năm hiện hành) thành Phiếu CKTM trị giá 30.000 đồng.