"Co.opmart - Bạn của mọi nhà" đã lên "sàn" nhạc chờ

Giai điệu vui vẻ trẻ trung "Co.opmart - Bạn của mọi nhà" đã lên "sàn" nhạc chờ. Nhanh tay tải nhạc.
Thêm yêu phút đợi chờ cùng Co.opmart!

NHẠC CHỜ CO.OPMART
Mạng điện thoại Thể loại Mã số Đăng ký dịch vụ Tải nhạc chờ
Viettel Nhạc có lời 82810616 DK 9221 BH MÃNHẠCCHỜ Gửi 9221
Nhạc không lời 82810615
Mobifone Nhạc có lời 666236 DK 9224 CHON MÃNHẠCCHỜ Gửi 9224
Nhạc không lời 666472
Vinaphone Nhạc có lời 6802447 DK 9194 Tune MÃNHẠCCHỜ Gửi 9194
Nhạc không lời 6802448

Ví dụ:
* Đối với thuê bao Viettel:
   • Bước 1: Đăng ký nhạc chờ. Soạn DK gửi đến số 9221.
   • Bước 2: Tải nhạc chờ Co.opmart.
     Nhạc không lời: Soạn BH 82810615 gửi đến số 9221.
     Nhạc có lời: Soạn BH 82810616 gửi đến số 9221.

* Đối với thuê bao Mobifone:
   • Bước 1: Đăng ký nhạc chờ. Soạn DK gửi đến số 9224.
   • Bước 2: Tải nhạc chờ Co.opmart.
     Nhạc không lời: Soạn CHON 666472 gửi đến số 9224.
     Nhạc có lời: Soạn CHON 666236 gửi đến số 9224.

* Đối với thuê bao Vinaphone
   • Bước 1: Đăng ký nhạc chờ. Soạn DK gửi đến số 9194.
   • Bước 2: Tải nhạc chờ Co.opmart.
     Nhạc không lời: Soạn Tune 6802448 gửi đến số 9194.
     Nhạc có lời: Soạn Tune 6802447 gửi đến số 9194.

  Tags: