Các bước thực hiện khi quên mật khẩu tài khoản trên website
Bước 1:

Quý khách hàng truy cập vào địa chỉ: http://www.co-opmart.com.vn/khachhangthanthiet.aspx Sau khi truy cập vào trang này, Quý  khách tiếp tục click vào nút "Đề nghị cấp mới mật khẩu". 

Bước 2: 

Quý khách tiến hành nhập các thông tin cần thiết cho việc cấp mới mật khẩu (nhập đầy đủ thông tin yêu cầu trên form), bao gồm: Mã thẻ, Email, CMND/Passport, .... 

Quý khách hàng lưu ý: 

- Mã thẻ (mã 7 kí tự), CMND/Passport phải trùng khớp với thông tin Quý khách đăng kí trong chương trình khách hàng thân thiết.

- Email: Quý khách cung cấp địa chỉ email để Co.opmart gửi thông tin kích hoạt tài khoản trên website đến email của Quý khách. Địa chỉ email này sẽ được cập nhật vào hệ thống Chương trình Khách hàng thân thiết của Co.opmart.

- Mật khẩu: Quý khách vui lòng nhập ít nhất 7 ký tự.

- Quý khách nhớ nhập mã hiển thị.

Bước 3:

Quý khách nhấn vào nút "Gửi yêu cầu" để hoàn tất quá trình Cấp mới mật khẩu. 

Bước 4: 

Chương trình sẽ gửi email thông báo đến Quý khách, Quý khách vui lòng kiểm tra email để xác nhận thông tin.

  Tags: