Mua hăng say - Quà liền tay
 
Mua hăng say - Quà liền tay
Thời gian: Ngày 13 và 14/03/2019
Địa điểm: hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (Không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại), khách hàng sẽ được tặng quà theo giá trị hóa đơn:
- Hóa đơn từ 500.000đ tặng 01 Đường kính trắng RS Coop Happy 2kg
- Hóa đơn từ 1.000.000đ tặng 01 Gạo thơm Coop Finest 2kg
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 phần quà/ lần và tối đa 2 phần quà trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: