Tin dùng hàng Việt, tích sao nhận quà
Bao gồm 2 ưu đãi:
- Ưu đãi 1: khách hàng được tích sao đổi Phiếu mua hàng trong 21 ngày 20/8 - 09/9/2020.
- Ưu đãi 2: khách hàng được tặng quà ngay trong 2 ngày 20-21/8/2020
* Áp dụng cho sản phẩm cùng loại và cùng tên.
Thời gian:
- Thời gian tích sao: 20/8 - 09/9
- Thời gian đổi Phiếu mua hàng: 20/8 - 09/9
- Thời gian nhận Quà tặng: 20/8 - 21/8
- Thời hạn sử dụng của các Phiếu mua hàng: 20/8 - 07/10
Địa điểm:
- Địa điểm tích Sao hàng Việt và đổi Phiếu mua hàng: Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra. Các sao tích lũy tại Fine Life chỉ sử dụng để đổi Phiếu mua hàng tại Fine Life.
- Địa điểm nhận Quà tặng: Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra. Các hóa đơn trong ngày 20-21/8 của Fine Life chỉ được nhận Quà tặng tại Fine Life.
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm các sản phẩm tham gia chương trình trong khu tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra hoặc Fine Life sẽ được nhận các Sao hàng Việt. Khách hàng tích lũy đủ 10 Sao hàng Việt sẽ được nhận 01 Phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng nhận tối đa 20 Phiếu mua hàng Sao hàng Việt / suốt chương trình.
•  Đặc biệt trong ngày 20 - 21/8, với hóa đơn >= 500.000đ (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) khách hàng còn được tặng 01 Phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống 30.000đ, áp dụng sử dụng tại Co.opFood.
•  Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống/ suốt chương trình.
•  Lưu ý: Để hóa đơn hợp lệ và xuất hiện Sao hàng Việt, khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt tối thiểu 1.000đ, không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại.
•  Với các hóa đơn mua sắm tại siêu thị Finelife, khách hàng được thêm tối đa 20 Phiếu mua hàng Sao hàng Việt và 03 Phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống/ suốt chương trình/ tại hệ thống Finelife.
•  Các hóa đơn tích lũy tại siêu thị nào chỉ áp dụng nhận Phiếu mua hàng tại siêu thị đó.
•  Chỉ áp dụng tích lũy các hóa đơn cùng mã thẻ, cùng một siêu thị.
•  Các hóa đơn tích lũy phải là hóa đơn chính, không áp dụng hóa đơn in lại, hoặc trong trường hợp hóa đơn chính bị hủy và phải sử dụng hóa đơn in lại phải có ghi chú của thu ngân.
•  Khách hàng phải giữ lại tất cả hóa đơn chính, hợp lệ trong suốt thời gian thực hiện chương trình và khi nhận Phiếu mua hàng/ quà tặng, khách hàng phải đưa tất cả hóa đơn cho Nhân viên để thực hiện quy trình nhận quà.
•  Không áp dụng cộng gộp các giá trị còn lại (Sao hàng Việt/ Giá trị hóa đơn) của hóa đơn để nhận quà trong lần tiếp theo.
Ví dụ: Hóa đơn mua hàng có 15 Sao hàng Việt và giá trị 1.400.000đ sau khi nhận 01 Phiếu mua hàng và 02 Quà tặng, không được sử dụng giá trị còn lại là 5 Sao hàng Việt và 400.000đ cho lần tích lũy nhận quà sau.
•  Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng phải sử dụng hết giá trị của Phiếu. Siêu thị có quyền từ chối không chấp nhận thanh toán nếu khách hàng không sử dụng hết giá trị của Phiếu.
•  Phiếu hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, mất góc
•  Phiếu được giảm trực tiếp trên trị giá hóa đơn tính tiền.
•  Khách hàng sử dụng phiếu vẫn được tham gia tích lũy điểm chương trình KHTV.
•  Thể lệ chi tiết xem thêm tại siêu thị.
•  Sản phẩm tham gia chương trình - Áp dụng toàn hệ thống (ngoại trừ các siêu thị Miền Bắc)
 
•  Sản phẩm tham gia chương trình - Áp dụng các siêu thị Miền Bắc
  Tags: