Yêu thương dành tặng mẹ
 
Yêu thương dành tặng mẹ
Thời gian: ngày 12/5 & 13/5/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng hóa phẩm 30.000đ.
Khách hàng có hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên sẽ được tặng 02 Phiếu mua hàng hóa phẩm 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 phiếu /suốt chương trình
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Số lượng phiếu có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
•  Phiếu mua hàng có giá trị sử dụng từ ngày 12/5 đến ngày 10/06/2018.
•  Khách hàng được tham gia đồng thời hai chương trình "Yêu thương dành tặng mẹ" và "Chương trình kết hợp cùng Hội phụ nữ" nếu đáp ứng được thể lệ chương trình.
  Tags: