Chương trình kết hợp cùng Hội phụ nữ
 
Chương trình kết hợp cùng Hội phụ nữ

Thời gian: ngày 12/5 & 13/5/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile
Đối tượng: Khách hàng hiện ở cấp độ Bạc/Vàng/ Bạch Kim và có thẻ hội viên Hội phụ nữ
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng khi mua hàng có hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được nhân đôi số điểm. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
VD: 31 điểm mua hàng được tặng 31 điểm thưởng
•  Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 100 điểm thưởng/ hóa đơn
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Sau khi kết thúc chương trình, trong vòng 5 ngày sẽ thực hiện cộng điểm thưởng cho khách hàng.
  Tags: