Mua 1 tặng 1 - Tiết kiệm tối đa
 
Mua 1 tặng 1 - Tiết kiệm tối đa
Thời gian: Từ ngày 26/10 đến 28/10/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 300.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được lựa chọn mua 01 sản phẩm và được tặng ngay 01 sản phẩm cùng loại.
•  Hóa đơn từ 600.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được lựa chọn mua 02 sản phẩm và được tặng ngay 02 sản phẩm cùng loại.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính trong ngày của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được tham gia chương trình.
  Tags: