Mua nhiều ưu đãi lớn
Thời gian: từ ngày 22/12/2022 đến 04/01/2023
 Thể lệ: Giá ưu đãi áp dụng cho sản phẩm thứ 2, 4, 6, 8,... cùng loại/ hóa đơn.
(Giá ưu đãi chỉ áp dụng khi khách hàng có mua sản phẩm thứ 1, 3, 5, 7, 9,... cùng loại/hóa đơn)

Xem chi tiết ưu đãi dưới đây:
 
 
 

 

  Tags: