Giờ trái đất - Giảm nilon - Tăng điểm thưởng
Thời gian: ngày 26/03/2022
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA và Finelife
Dành cho khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn và không sử dụng túi nilon của siêu thị được tặng 30 điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng. Khách hàng dùng túi nilon của khách hàng đem theo vẫn tính là hợp lệ.
•  Tối đa 30 điểm thưởng/ khách hàng/ ngày.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước
  Tags: