Mua sắm ngay - Nhận trước ưu đãi
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA
Dành cho khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Bước 1: Từ ngày 19-25/11/2020, khách hàng mua hóa đơn từ 400.000đ trở lên nhận 1 tập phiếu bao gồm các ưu đãi bên dưới.
Tối đa khách hàng được tặng 1 tập phiếu trong suốt chương trình. Áp dụng cộng dồn hóa đơn để tham gia chương trình.
•  Bước 2: Từ ngày 26/11 - 15/12/2020, khách hàng được áp dụng tặng điểm thưởng khi sử dụng Phiếu ưu đãi.

  Tags: