Mừng hợp tác xã - Săn hàng 0đ thả ga
 
Mừng hợp tác xã - Săn hàng 0đ thả ga
Thời gian: ngày 02/07 và 03/07/2020
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 300.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 tặng 01 sản phẩm cùng loại trong ngày (hóa đơn 600.000đ được mua 02 sản phẩm,...)
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính trong ngày của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được tham gia chương trình.
•  Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm, vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTV nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
•  Không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn. Số lượng có hạn (sản phẩm khuyến mãi có thể thay đổi khi hết hàng)

  Tags: