Tái sử dụng, tạo tương lai
Thời gian: Thứ 5 hàng tuần
Dành cho khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA và Finelife
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn bất kỳ và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 10 điểm thưởng/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Tối đa 20 điểm thưởng/ khách hàng/ ngày
  Tags: