Chương trình "Tích 10 tặng 3"
Nhằm gia tăng ưu đãi cho khách hàng Thành viên Co.opmart và VIP, hệ thống siêu thị Co.opmart tổ chức chương trình khuyến mãi tặng Điểm Thưởng "Tích 10 tặng 3".

Địa điểm: tại hệ thống siêu thị Co.opmart, chuỗi cửa hàng Co.opFood và HTV Co.op.

Thời gian: vào thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ ngày 06/03/2012 và kết thúc vào ngày 30/10/2012 (tổng cộng: 35 ngày).

Hình thức:

 - Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên Co.opmart VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.

 - Cứ mỗi 10 Điểm Mua Hàng được tặng 3 Điểm Thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần Điểm Mua Hàng không làm tròn thành 10. Ví dụ: 19 Điểm Mua Hàng vẫn được tặng 3 Điểm Thưởng.