Nhận Chiết Khấu Thương Mại 2012
Hệ thống siêu thị Co.opmart thực hiện việc Chi Chiết Khấu Thương Mại (CKTM) cho khách hàng Thành Viên Co.opmart và VIP trong năm 2012.

Thể lệ: Khách hàng Thành Viên Co.opmart và VIP nhận ngay CKTM mỗi khi đạt 500 Điểm.

Thời gian phát CKTM:
- Từ  ngày 01/04 đến ngày 31/12/2012.
- Từ 08giờ đến 22giờ (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm: nhận phiếu CKTM tại siêu thị đăng ký sinh hoạt.

Tổng tiền Chi CKTM dựa trên quy đổi từ: (chỉ tính trên phần Điểm tích lũy đã trừ 600 Điểm ở cấp độ KHTT).
- Tổng Điểm lẻ của năm 2011            
- Tổng Điểm tích lũy trong 04 tháng cuối năm 2011
- Tổng Điểm chính thức tính đến ngày hôm trước ngày chi

Một số nguyên tắc:

Nguyên tắc chọn điểm Chi:

- Khách hàng quyết định chọn số điểm để quy đổi.
- Số điểm tối thiểu phải dùng cho mỗi lần quy đổi điểm ra CKTM là 500 Điểm.
- Số điểm mỗi lần nhận sẽ là Bội số 500 Điểm. 

Nguyên tắc ghi nhận điểm trừ vào tài khoản điểm:
số điểm đã dùng để nhận CKTM được trừ vào các tài khoản điểm theo nguyên tắc sau:
- Ưu tiên trừ tài khoản “Điểm còn lại năm trước”, sau đó mới tới “Điểm tích lũy trong năm”. Đối với “Điểm tích lũy trong năm” thì ghi vào cột “Điểm đã sử dụng” của ngày nhận chiết khấu.