Chương trình Tích 20 tặng 10
Các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trong tháng 10/2012 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28/10/2012)

Cứ mỗi 20 Điểm Mua Hàng được tặng 10 Điểm Thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần Điểm Mua Hàng không làm tròn thành 20.

Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
  Tags: