Chương trình "Vui mua sắm, nhận ưu đãi kép"
 
Chương trình "Vui mua sắm, nhận ưu đãi kép"
Thời gian:
- Tặng Phiếu giảm giá 30.000đ đính kèm Phiếu nhận ưu đãi kép: 09, 10 & 11/12/2016
- Sử dụng Phiếu Giảm giá 30.000đ: từ ngày 09/12 đến ngày 31/12/2016
- Sử dụng của Phiếu nhận ưu đãi kép: từ ngày 12/12 đến ngày 23/12/2016
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thân thiết/Thành viên/VIP mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và phiếu giảm giá) sẽ được tặng 01 Phiếu giảm giá 30.000đ có đính kèm 01 Phiếu nhận ưu đãi kép.
•  Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 Phiếu giảm giá đính kèm 02 Phiếu nhận ưu đãi kép/ngày.
•  Khi khách hàng sử dụng Phiếu nhận ưu đãi kép trong thời gian từ ngày 12/12 đến 23/12/2016, với mỗi hóa đơn từ 500.000đ trở lên, không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại và Phiếu giảm giá, khách hàng sẽ tiếp tục được tặng 01 Phiếu giảm giá 30.000đ (02 Phiếu ưu đãi kép với hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên được nhận 02 Phiếu giảm giá...).
•  Mỗi Phiếu ưu đãi kép chỉ được áp dụng để nhận tiếp 01 Phiếu giảm giá.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Để sử dụng Phiếu nhận ưu đãi kép trong thời gian quy định: KH phải mang theo Phiếu nhận ưu đãi kép + hóa đơn hợp lệ + thẻ KHTT/TV/VIP.
•  Đối với KH đăng ký mới chương trình KHTT, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: