Điểm thưởng vui hè
 
Điểm thưởng vui hè
Thời gian: Từ ngày 19/5 đến 01/6/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thành viên / VIP khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm và nhãn hàng bên dưới sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.
Việc xét Điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
Điểm thưởng được quy đổi dựa trên Tổng giá trị mua hàng của các sản phẩm có cùng nhãn hàng và cùng quy cách (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại hoặc Phiếu giảm giá). Không tính phần tổng giá trị mua hàng không làm tròn thành 10.000đ.
•  Vui lòng xem thêm chi tiết tại siêu thị.
 
  Tags: