Hăng say chốt deal - Nhân đôi số điểm
Thời gian: thứ 3 hằng tuần (từ ngày 04/12 - 22/12/2021)
Địa điểm:
- Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op, kênh
- Các kênh online: website, app Saigon Co.op, zalo, giao hàng tận nhà và các kênh online khác.
Hình thức: nhân đôi số điểm
Đối tượng: khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc khi mua hàng có hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 40 điểm thưởng. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Vàng/Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 60 điểm thưởng. Chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Trong 01 ngày mức điểm thưởng tối đa dành tặng các cấp độ thẻ như sau:
- Thẻ Bạc: tối đa 120 điểm thưởng/ ngày
- Thẻ Vàng/ Bạch Kim: tối đa 180 điểm thưởng/ ngày
•  Không áp dụng cho trường hợp cộng dồn hóa đơn.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng trong vòng 05 ngày sau khi kết thúc chương trình/ đợt.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng.
  Tags: