Mừng quốc tế Hợp tác xã, Nhân đôi tem tích luỹ
 
Mừng quốc tế Hợp tác xã, Nhân đôi tem tích luỹ
Thời gian: ngày 01 và 02/7/2017
Địa điểm:
• Địa điểm tích tem: hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Co.opFood
• Địa điểm đổi quà: hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian thực hiện chương trình, Khách hàng Thân thiết/ Thành viên/ VIP sẽ được nhân đôi số tem được nhận. Cứ mỗi một tem cho giá trị hóa đơn 200.000đ, khách hàng được nhận thêm 1 tem.
Ví dụ : Khách hàng có hóa đơn mua hàng 695.000đ, khách hàng được nhận gấp đôi số tem bình thường (3 tem thường + 3 tem của chương trình Nhân đôi tem), tổng cộng nhận 6 tem.
•  Không giới hạn số lượng tem nhận được cho mỗi hóa đơn.
•  Không áp dụng cộng dồn hóa đơn, số lượng tem được tính trên từng hóa đơn riêng lẻ.
•  Việc nhận tem chỉ áp dụng trên hóa đơn chính.
•  Khách hàng tham gia chương trình “Tích tem đổi quà” vẫn được tích điểm theo thể lệ của chương trình Khách hàng thân thiết.
•  Thể lệ chi tiết chương trình Tích tem đổi quà xem tại siêu thị.
  Tags: